Töötamine Eesti Pangas

Eesti Pank on arenev organisatsioon, mis kohandab oma tegevusi ja tööprotsesse pidevalt muutuva keskkonna ja uute nõudmistega. Meie pangas on üksteist osakonda, kus töötab kokku üle 230 kolleegi.

Eesti keskpanga organisatsioonilised väärtused on asjatundlikkus, koostöö, usaldusväärsus ja hoolivus. Meie jaoks on oluline, et Eesti Pangas töötavad pädevad ja pühendunud inimesed, kes on rahul nii tööandjaga kui ka oma töö sisuga. Eesti Panga töötajate rahulolust annab  tunnistust meie suhteliselt väike personali liikumine.

Töötajate rahulolu väljaselgitamiseks korraldame iga paari aasta tagant rahulolu-uuringuid. Töötajate pädevuse tagamiseks plaanime igal aastal koolituste jaoks vähemalt 250 000 eurot, mis peaks andma töötajatele keskmiselt viis koolituspäeva aastas. See aitab ka pikaajalisi kolleege motiveerituna hoida ning anda neile igakülgseid võimalusi erialaselt areneda. 80% meie inimestest on kõrgharidusega ja 7% doktorikraadiga.

Paljud meie töötajad panustavad rahvusvaheliste komiteede ja töörühmade töösse ning teevad koostööd rahvusvaheliste rahandus- ja finantsasutustega. Samuti teeme tihedat koostööd teiste riikide keskpankadega.

Meist kui organisatsioonist annavad põhjaliku ülevaate meie missioon, visioon, ülesannete ja strateegiliste eesmärkide kirjeldused ning organisatsiooni struktuur.

Ootame oma meeskonnaga liituma inimesi, kes jagavad meie väärtusi, tunnevad huvi finantsmaailma vastu, tahavad aidata kaasa raha väärtuse säilimisele ja soovivad panustada organisatsiooni, mille eesmärk on tugevdada Euroopat.

Tere tulemast Eesti keskpanka!