Eesti Panga hoonete ajalugu

1919. aastal asutatud ja maailma veerandsaja vanima keskpanga hulka kuuluv Eesti Pank töötab seitsmest hoonest koosnevas pangakvartalis. Eesti Panga töötajaskonna kasutuses on viis maja, kuuendas paikneb Finantsinspektsioon. Seitsmes ehk vahehoone ühendab kvartali kahte vanimat hoonet.

Eesti Panga kaks vanimat ehitist – kunagise Aadlipanga maja ja Vene Riigipanga Tallinna harukontori hoone – on tihedalt seotud Eesti Vabariigi sünni ja iseseisvustaotlusega. Tänu oma ajaloolisele taustale on keskpanga hooned ka riigi iseseisvuse sümbolid.

Lisateavet Eesti Panga hoonestuse kohta saab raamatust "Eesti Panga ajaloolised hooned".

Estonia pst 11 – endise Eestimaa Aadlike Krediidiühingu pangahoone

Maja valmis 1904. aastal esimese tänapäevase spetsiaalse pangahoonena Tallinnas. Projekti autor on Riia arhitekt August Reinberg.

Hoone väliskujunduses annavad tooni kvaliteetne punane tellis, sepisvõred akendel ja stiilselt viimistletud välisuksed.

Maja silmapaistvaim osa on lõvikujulise tuulelipuga nurgatorn, mille portaali kohal paikneb Eestimaa kubermangu sümboliga vapikilp. Lisaks ehivad torni välisseina Tallinna, Rakvere, Paldiski, Paide, Haapsalu ja Harjumaa mosaiikvapid. Tornil on taastatud kogu hoonet katnud mustast kiltkivist katus. Torni kõrval paikneb panga kunagine peasissekäik.

1926. aastast tegutses hoones Eesti Maapank, pärast sõda kuni taasiseseisvumiseni asusid seal aga üleliiduliste pankade harukontorid.

20. septembril 1944 (pärast sakslaste taandumist ja enne Vene vägede tungimist Tallinna) moodustati majas Eesti Vabariigi valitsus eesotsas Otto Tiefiga, et taastada 1940. aastal kaotatud iseseisvus. Ent Eesti okupeeriti taas, suurem osa Tiefi valitsuse liikmeist ei pääsenud Läände ja uued vallutajad arreteerisid nad peagi.

Eesti Pank sai hoone täielikult enda valdusse 1998. aastal. Hoone esimesel korrusel (sissepääs torntrepikojaga uksest) asub Eesti Panga muuseum.

Estonia pst 13 – endise Vene Riigipanga Reveli kontor

Neorenessansi stiilis kollastest tellistest ja graniittahukaist sokliga hoone valmis 1909. aastal, olles mõeldud Vene Riigipanga kohalikuks kontoriks. Hoone on kujundanud vene arhitekt Aleksander Jaron, kes kasutas eeskujuna Peterburi laenukassa projekti ja Vene maakonnalinna riigipanga tüüpprojekti.

Maja interjööris valitseb peamiselt historitsistlik stiil, mis hõlmab erinevate stiilide elemente. Neorenessansi stiilis suure saali (endise operatsioonisaali) kujundamisel on kasutatud ka joonia kapiteeliga marmoriseeritud poolsambaid. Ka teise korruse koridorides võib leida neorenessansi elemente, seevastu esimese korruse ruume ehivad juugendlikud seinakaunistused.

Estonia pst 13 – Eesti Panga peahoone

1935. aastal valminud keskpanga peahoone on funktsionalistlikus stiilis, mida ilmestavad traditsionalistlikud elemendid. Hoone arhitektid on Eugen Habermann ja Herbert Johanson ning insener Ferdinand Adoff. Ka lakoonilise lahendusega avarates ruumides valitseb funktsionalistlik stiil. Eesti Panga käsutuses on hoone 1992. aastast.

Sakala 4 – endise Eesti Maakrediidiseltsi elamu-büroohoone

Funktsionalistlikus stiilis hoone valmis 1935. aastal arhitekti Edgar Kuusiku projekti järgi. Hoone sisemus paistab silma praktilisuse ja funktsionaalsuse poolest.

Eesti Panga käsutuses on hoone 1994. aastast. 1. jaanuarist 2002 töötab seal Finantsinspektsioon.

Sakala 6 – endine elamu ja haigla-sünnitusmaja

Hoone valmis 1906. aastal elamuna (arhitekt teadmata). See lihtsa välisilme, kuid veidi raskepärase interjööriga tellishoone oli 1990. aastate alguseni kasutusel haigla ja sünnitusmajana, 1992. aastast töötab seal aga Eesti Pank.

Estonia pst 11 – vahehoone

See postmodernistlik hoone valmis 1998. aastal (arhitekt Toomas Rein, sisearhitekt Taevo Gans). Materjalina on kasutatud peamiselt metalli, marmorit ja klaasi. Interjöör on valgusküllane, mida aitavad võimendada kumerklaasist külgseinad ja klaasist kuppelkatus, samuti valge marmor ja metallelemendid. Leidub stiilseid vihjeid naaberhoone interjöörile. Huvitava klaasist lahenduse on saanud esimese korruse põrand-vahelagi.

Kuni 2012. aastani korraldati seal Eesti kunstnike loomingu näitusi.