2017. aasta lõpuks plaanitakse makseid edastada reaalajas

Postitatud:

06.12.2016

Täna Eesti Pangas toimunud maksekeskkonna foorumil kinnitasid pangad, et alates 21. novembrist 2016 toimuvad pankadevahelised maksed hommikuti varem. See tähendab, et kliendid saavad tööpäeva hommikul teisest pangast laekuva summa senisest varem oma kontole. Tegemist on esimese suurema muudatusega maksete kiiruse vallas pärast ühtse euromaksete piirkonnaga (Single Euro Payment Area, SEPA) liitumist.

„Eesti Panga jaoks on maksete kiiruse parandamine väga oluline. Pärast seda, kui euromakseid hakati kogu Euroopa Liidus tegema ühtmoodi, jäid pankavahelised maksed Eestis aeglasemaks. Eesti Pank on selle murega aktiivselt tegelenud, et taastada vähemalt endine olukord ja leida paremaid lahendusi,“ rääkis Eesti Panga asepresident Madis Müller ja lisas, et häid uudised on mitu.

„Pankadevaheliste maksete arveldussüsteemi haldaja EBA Clearing tegi Eesti ettepanekul arveldussüsteemi täienduse, mis andis pankadele võimaluse edastada pankadevaheliste maksete andmeid tööpäeva varahommikul. Selle tulemusena saavad pangakliendid raha enda kontole juba kell 9, mitte alles kell 11. Hommikul laekub 30% kõigist päeva jooksul tehtavatest maksetest, enne 21%, mis näitab, kui vajalik see muudatus Eesti pankade ja nende klientide jaoks oli,“ rääkis Müller.

Madis Müller lisas, et järgmise aasta lõpuks on oodata suuremaid arvelduskiiruse muudatusi kogu Euroopas. „Plaanide kohaselt peaksid pankadevahelised ülekanded hakkama toimuma reaalajas. Selle nimel on tööle asunud nii keskpangad, kommertspangad kui ka arvelduskojad. Kuidas need plaanid õnnestuvad, millise ajaga tööd teostada suudetakse ja millal täpselt teenus lõpptarbijateni jõuab, näitab tulev aasta,“ ütles Müller.

Pärast SEPA-le üleminekut 2014. aastal tegi Euroopa jaemaksete nõukogu* ettepaneku, et Euroopas võiks kasutusel olla vähemalt üks reaalajas toimuvate maksete lahendus, mis töötaks aasta ringi ja ööpäev läbi. Lahenduse reeglistiku töötab välja Euroopa maksenõukogu** ning arveldussüsteemi osalised peaksid taristu valmis ehitama 2017. aasta novembriks. Pärast seda saavad pangad välja töötada enda klientidele mõeldud lahendused.

Maksekeskkonna foorumil räägiti ka Euroopa aktuaalsetest arveldusteemadest, riigisisese õigusloome seisust ning uuenduslikust isikutuvastusvahendist SMART IDst ja viipemaksete lahendustest Eestis.


Taustinfo

2014. aasta lõpus esitas SEB koostöös kõigi Eestis tegutsevate kommertspankade ja Eesti Pangaga pöördumise pankadevaheliste maksete arveldussüsteemi STEP2 haldajale EBA Clearing, kellelt paluti pankade jaoks lisavõimalust saata maksejuhiseid süsteemi argipäeva varahommikul. Möödunud aasta detsembris tegigi EBA Clearing positiivse otsuse, mis rakendus selle aasta novembrist.

Eesti Pank on maksete kiiruse parandamisele suuremat tähelepanu pööranud pärast ühtse euromaksete piirkonnaga liitumist 1. veebruaril 2014. Sellest ajast alates hakkasid pankadevahelised maksed liikuma Eestis senise kümne korra asemel viiel korral päevas. Seega muutusid pankadevahelised ülekanded Eesti inimeste jaoks poole aeglasemaks. Lisaks sellele tekitasid probleeme tehnilised põhjused, mille tõttu ei saanud kõik pangad varahommikuti makseid teise panka saata. Seetõttu jõudsid mõned päeva lõpus algatatud maksed teise panka alles järgmisel päeval kell 11. Pärast EBA Clearingu tehtud süsteemiuuendust on pankadel võimalik hommikul varem makseid arveldada.

* Euroopa jaemaksete nõukogu (European Retail Payments Board) loodi 2013. aastal Euroopa Keskpanga juurde ning see hõlmab lisaks pankadele erinevaid maksetega seotud turuosalisi. Nõukogu eesmärk on arendada integreeritud, innovaatilist ja konkurentsivõimelist jaemaksete turgu Euroopas. Vt täpsemalt www.erpb.eu

** Euroopa maksenõukogu (European Payments Council) esindab makseteenuste pakkujaid (nt pangad, pangaliidud) ja tema eesmärk on toetada ning edendada Euroopa üleseid makseid. Vt täpsemalt http://www.europeanpaymentscouncil.eu/.


Eesti maksekeskkonna foorumi lõid 2012. aasta aprillis Eesti Pank, pangaliit ja rahandusministeerium. Osa võtavad sellest ka pangad ja teised turuosalised. Foorumit juhib Eesti Pank. Üksikasjalikumat teavet foorumi, seal käsitletavate teemade ja osalejate kohta saab aadressilt www.pangaliit.ee/maksefoorum.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]