Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga kevadkoosolekutel

Postitatud:

20.04.2017

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee ning Maailmapanga arengukomitee kevadkoosolekutel, mis toimuvad 21.–23. aprillil Washingtonis. Kohtumiste peateema on majanduspoliitiliste sammude koordineerimine eesmärgiga aidata kaasa maailmamajanduse kasvu tugevdamisele, edendada investeeringuid ning jätkata tõhusat koostööd riikide vahel.

Rahvusvahelise Valuutafondi kohtumistel keskendutakse arenenud riikide majanduse kauaoodatud elavnemist toetavatele meetmetele. Samuti otsitakse lahendusi, kuidas suurendada tärkavate turgude ja arenevate riikide vastupanuvõimet üleilmses heitlikus keskkonnas. Kui paljud riigid on globaliseerumisest saanud palju kasu ja võimaluse jõudsalt areneda, siis edaspidi on oluline, et saadud tulu jaotatakse ühtlasemalt kõikide ühiskonnaliikmete vahel. Kohtumistel arutatakse selle üle, kuidas üleilmastumise positiivne mõju jõuaks enamate inimesteni ja kuidas parandada veelgi inimeste elatustaset. Päevakorras on ka IMFi uute laenuprogrammide väljatöötamine ning fondi ja regionaalsete stabiilsusmehhanismide (mehhanismid, mille abil grupp riike tagab rahalise toetuse oma regiooni finantsraskustega riikidele, nt Euroopa Stabiilsusmehhanism ehk ESM) vahelise koostöö tõhustamine.

Maailmapanga kohtumistel kõneldakse sellest, kuidas Maailmapank saaks tõhusamalt rahastada arengukoostööd ja anda tehnilist abi ning tugevdada oma finantsvõimekust. Seejuures on oluline kindlustada panga paindlik reageerimine üleilmsele arengule või ka ilmnevatele kriisidele.

Eestit esindavad kevadkoosolekutel Eesti Panga asepresident Madis Müller ja rahandusministeeriumi ELi ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Andres Kuningas. Koosolekutel osalevad ka keskpanga ja välisministeeriumi eksperdid.

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad kohtuvad visiidi raames IMFi spetsialistidega, et arutada makrofinantsjärelevalve teemasid ning euroala ja Eesti majanduse arengut. Kohtumised on planeeritud ka Rootsi ja Soome missiooni juhtide, USA rahandusministeeriumi ning Maailmapanga esindajatega. Madis Müller esineb IMFi ja Maailmapanga ühisseminaril ettekandega Eesti finantssektori kogemustest.

Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga koosolekud on kord poolaastas toimuvad tippkohtumised, kus saavad kokku kõrgetasemelised delegatsioonid kõikidest maailma riikidest eesmärgiga arutada olulisi majandus- ja finantsküsimusi ning koordineerida üleilmseid majanduspoliitilisi samme.

Kevadkoosolekute täpsema kava leiab IMFi veebilehelt https://www.imf.org/external/Spring/2017/index.htm.    

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0965
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]
https://twitter.com/EestiPank

Lotte-Triin Narusk 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3403
[email protected]
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee