Eesti Pangas toimub loeng eluasemelaenude andmise nõuete kohta

Postitatud:

18.03.2015

Neljapäeval kell 15 toimub Eesti Panga muuseumis avalik loeng, kus keskpanga finantsstabiilsuse osakonna juhataja asetäitja Jana Kask tutvustab uusi nõudeid, mida pangad peavad alates märtsist eluasemelaenude väljastamisel arvestama.

Märtsi algusest hakkasid kommertspankadele kehtima eluasemelaenude andmisel kolm nõuet. Umbes ühe tunni kestva loengu käigus selgitab Jana Kask nõuete kehtestamise eesmärki ja räägib nende mõjust Eesti eluasemelaenuturule.

Loengust osavõtuks palume registreeruda telefonil 6680760 või e-postil [email protected].


Taust
Eesti Panga eluasemelaenude andmise nõuded vähendavad ennetava sammuna laenubuumi riski tulevikus.

Eluasemelaenude andmise esimene nõue on see, et laenusumma võib olla kuni 85 protsenti tagatiseks oleva kinnisvara väärtusest. Kui laenu käendab Kredex, siis võib laenu anda kuni 90 protsenti tagatise väärtusest.

Teine nõue on, et laenusoovija kõik igakuised laenu- ja liisingumaksed kokku võivad moodustada kuni 50 protsenti tema netosissetulekust. Netosissetulek tähendab regulaarset sissetulekut, mis pärast maksude maksmist laekub pangaarvele.

Kolmas nõue on, et eluasemelaenu võib anda kuni 30 aastaks.

Uued eluasemelaenude andmise nõuded on kehtestatud pankade praeguste laenustandardite lähedasel tasemel. Seega ei avalda need nõuded suurt mõju Eesti eluasemelaenuturul praegu pakutavatele tingimustele.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Eurosüsteem
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]
https://twitter.com/EestiPank