Eesti Pank korraldab koostöös statistikaametiga Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu

Postitatud:

06.03.2017

6. märtsist 30. juunini viivad Eesti Pank ja statistikaamet läbi uuringu, millega kogutakse infot Eesti leibkondade varade, kohustuste, tulude ja kulude kohta. Uuringu korraldavad 2017. aasta jooksul kõigi euroala riikide keskpangad ja seda koordineerib Euroopa Keskpank. 

Leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring (Household Finance and Consumption Survey, HFCS) toimub euroala riikides iga kolme aasta tagant ning Eesti osaleb teist korda. Uuringu eesmärk on koguda kõikide euroala riikide kohta rahvusvaheliselt võrreldavaid andmeid. Keskpangad kasutavad neid majanduspoliitiliste analüüside tegemisel, näiteks rahapoliitika mõju hindamisel või finantsstabiilsuse ja maksesüsteemide analüüsimisel.

Alates 2017. aastast korraldatakse püsivastajaskonna ehk paneeluuringut, mis tähendab, et ühendust võetakse nende leibkondadega, kes on varem uuringus osalenud. Samal ajal kaasatakse küsitlusse juhusliku valiku teel ka uusi isikuid, mis tähendab, et kõigil Eesti elanikel on võrdne võimalus valituks osutuda. Kokku saadetakse uuringus osalemise kutse 3600 leibkonnale. Küsitlus toimub silmast silma, kuid kogutud andmeid töödeldakse ja avaldatakse ainult üldistatult. Eesti Pank ja statistikaamet tagavad uuringus osalejate andmete kaitse ja vastajate anonüümsuse.

Küsimused esitatakse kahes osas: esmalt kogu leibkonna kohta ja seejärel eraldi iga leibkonnaliikme kohta. Leibkonnaküsitlusele vastab isik, kes on pere finantsidega kõige paremini kursis, isikuküsitlusele vastavad vähemalt 16aastased leibkonnaliikmed.

Uuringu tulemused avaldatakse 2019. aastal.

Lisateave

Eestis viidi uuring läbi esimest korda 2013. aastal. Selle uuringu tulemused on avaldatud Eesti Panga veebilehel ja blogikandes „Mida teame Eesti leibkondade rikkusest?“.

Uuringu kohta saab lähemalt lugeda Eesti Panga, statistikaameti ja Euroopa Keskpanga kodulehelt.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]