Eesti Pank seab omale rohelised arengusihid

Postitatud:

04.11.2021

Eesti Pank on Glasgow’s toimuvaks ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osapoolte 26. kohtumiseks (COP26) sõnastanud eesmärgid, et anda oma panus kuue aasta eest Pariisis kokku lepitud eesmärgi täitmiseks kliima soojenemise pidurdamiseks ja muutustega kohanemiseks.

„Peamine roll üleminekul väikese süsinikuheitega majandusele on valitsustel, kuid kliimamuutustel ja kliimapoliitikal on vaieldamatu mõju ka hindadele ja seega keskpanga põhitegevusele. Samuti on selliste suurte ühiskondlike muutuste puhul oluline, et kogu avalik sektor oleks suunanäitaja,“ ütles Eesti Panga president Madis Müller.

2021. aasta sügisel uuendas Eesti Pank oma strateegiat, lisades sellesse kestlikkuse mõõtme koos konkreetse tegevusplaaniga. Selle põhjal valmis Eesti Panga kliimalubadus ÜRO konverentsiks.

„Oleme Eesti Pangas püstitanud eesmärgi olla organisatsioonina vastutustundlik ja väärtustada kestliku arengu põhimõtteid,“ märkis Müller. “Selle eesmärgi nimel tugevdab Eesti Pank oma võimekust analüüsida kliimamuutusi ja nende pidurdamiseks rakendatud meetmete majandusmõju nii Eesti majandusele kui ka finantssektorile.“

Samuti hakkab keskpank mõõtma ja vähendama panga enda tegevuse süsinikujalajälge. Keskpank on juba mõõtnud oma investeerimisportfelli jalajälge, mille tulemused avaldatakse järgmise aasta esimeses pooles. Lisaks vaatab keskpank üle oma põhimõtted investeerimisportfellide haldamisel. Tuleval aastal plaanib pank olla valmis selleks, et taotleda rohelise kontori sertifikaati.

„Kõik meie jõupingutused kestliku arengu tagamisel hakkavad edaspidi kajastuma ka Eesti Panga aastaaruandes,“ lubas Müller.

Lisateave

Eesti koos teiste ELi riikidega on seadnud eesmärgi saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus.

Kliimaeesmärgid sõnastas Eesti Pank koostöö raames ülemaailmse keskpankade ja finantsinspektsioonide võrgustikuga NGFS (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System), millega Eesti Pank liitus 2020. aastal. Võrgustiku eesmärk on aidata kaasa Pariisi kliimakokkuleppes võetud eesmärkide täitmisele, analüüsides riske ja majandusmõju, tõstes teadlikkust ja vahetades kogemusi. Kliimalubadused on Glasgow’ konverentsiks avaldanud enam kui 50 võrgustiku liiget. 

Võrgustiku ühisavaldust Šotimaal toimuvaks kliimakonverentsiks saab lugeda siit.

Ambitsioonikad kliimaeesmärgid sisalduvad ka Euroopa Keskpanga uuendatud strateegias.

Lisateave:
Ingrid Schmuul

Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
Tel 668 0965, 5697 9146
Meediapäringud [email protected]