Pressiteated

23.05.2023
Eesti Vabariik: IMFi delegatsiooni artikkel IV alusel 2023. aastal tehtud visiidi kokkuvõttev avaldus
Kokkuvõttev avaldus kajastab Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajate esialgseid...
04.11.2021
Eesti Pank seab omale rohelised arengusihid
Eesti Pank on Glasgow’s toimuvaks ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osapoolte 26. kohtumiseks...
08.07.2021
EKP esitleb tegevuskava kliimamuutusi käsitlevate kaalutluste kaasamiseks oma rahapoliitika strateegiasse
EKP nõukogu on võtnud kindlaks kohustuseks: kaasata kliimamuutusi käsitlevad kaalutlused...
24.03.2021
Konkurentsivõime tähendab aina rohkem inimeste heaolu paranemist
Eesti Panga värskest Konkurentsivõime Ülevaatest selgub, et vananeva rahvastikuga Eestis on tuleviku...
05.02.2021
Eurosüsteem leppis kokku ühises seisukohas kliimamuutustega seotud säästvate investeeringute kohta mitterahapoliitilistes portfellides
Eurosüsteem leppis kokku ühises seisukohas, mis puudutab kliimamuutustega seotud säästvaid ja...

Sisuleht

17.05.2023
Kestlikkus
Eesti Panga jaoks on oluline piirata keskpanga enda tegevuse jalajälge keskkonnale ning mõista...
31.07.2020
NGFS (rohepangandus)
Eesti Pank liitus 2020. aastal finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustikuga (Network of...

Blogipostitused

19.12.2022
Eesti pangad on kliimasõbralikule majandusele ülemineku riskidele vastuvõtlikud
Eesti Panga ökonomist Anita Suurlaht-Donaldson kirjutab oma blogiartiklis, et Eesti pangandussektori...
29.01.2021
Finantssektor peab üha rohkem arvestama kliimariskidega
Finantssektoris on viimastel aastatel tõusnud jõulisemalt esiplaanile kliimariskidega toimetulek ja...
12.06.2020
Maive Rute: keskpanganduses rohetab
Panganduses rohetab ja mitte ainult kommertspankades, vaid ka riikide keskpankades. Sellest kevadest...

Publikatsioonid

24.03.2021
Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2021