05.02.2021
  • Eurosüsteem leppis kokku ühises seisukohas, mis puudutab kliimamuutustega seotud säästvaid ja vastutustundlikke investeerimispõhimõtteid eurodes nomineeritud mitterahapoliitilistes portfellides
  • Ühine seisukoht suurendab arusaama ja teadlikkust kliimariskidest
  • Eurosüsteem... veel
29.01.2021

Finantssektoris on viimastel aastatel tõusnud jõulisemalt esiplaanile kliimariskidega toimetulek ja nende juhtimine. Kliimamuutuste ebasoovitavate tagajärgede vältimiseks on seatud ambitsioonikaid eesmärke ning nende saavutamiseks vajalike kiireloomuliste sammude tegemine on hoogustunud alates... veel

31.07.2020

Eesti Pank liitus 2020. aastal finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustikuga (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System, NGFS). Võrgustik loodi 2017. aasta detsembris, kui kaheksa keskpanka ja finantsjärelevalveasutust tegid Pariisis „Ühe planeedi“... veel

12.06.2020

Panganduses rohetab ja mitte ainult kommertspankades, vaid ka riikide keskpankades. Sellest kevadest on Eesti Pank globaalse haardega keskpankade rohevõrgustiku (Network for Greening the Financial System, NGFS) liige. NGFS, millele pani aluse väike arv Euroopa entusiaste, on vähem kui kolme... veel

06.01.2020
Eesti Panga Toimetised 9/2019 The Effects on Growth of El Niño and La Niña: Local Weather Conditions Matter Senised uuringud riikide majanduskasvu ja kliima seoste kohta on vaadelnud seda, kuidas kliimamuutused ja äärmuslikud ilmastikutingimused majandust (põllumajandust, tootlikkust, üldist... veel
Telli voog Märksõna: kliimamuutused
Telli voog Märksõna: kliimamuutused