24.03.2021
  Mari Rell ja Maris Leemets Eesti Panga ökonomistid

Eesti Panga värskest Konkurentsivõime Ülevaatest selgub, et vananeva rahvastikuga Eestis on tuleviku majanduskasvu ja inimeste jõukuse suurenemise võti kogutootlikkuse tõusus. Kogutootlikkus on see osa majanduskasvust, mis... veel

24.03.2021
Eesti Panga ekspertide koostatud Eesti Konkurentsivõime Ülevaade avaldatakse kord aastas. Ülevaates käsitletakse Eesti konkurentsivõimet rahvusvahelises võrdluses, konkurentsivõimet mõjutavaid tegureid ja selle muutusi viimastel aastatel. Konkurentsivõimet hinnatakse erineval viisil – kirjeldades... veel
05.02.2021
  • Eurosüsteem leppis kokku ühises seisukohas, mis puudutab kliimamuutustega seotud säästvaid ja vastutustundlikke investeerimispõhimõtteid eurodes nomineeritud mitterahapoliitilistes portfellides
  • Ühine seisukoht suurendab arusaama ja teadlikkust kliimariskidest
  • Eurosüsteem... veel
29.01.2021

Finantssektoris on viimastel aastatel tõusnud jõulisemalt esiplaanile kliimariskidega toimetulek ja nende juhtimine. Kliimamuutuste ebasoovitavate tagajärgede vältimiseks on seatud ambitsioonikaid eesmärke ning nende saavutamiseks vajalike kiireloomuliste sammude tegemine on hoogustunud alates... veel

31.07.2020

Eesti Pank liitus 2020. aastal finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustikuga (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System, NGFS). Võrgustik loodi 2017. aasta detsembris, kui kaheksa keskpanka ja finantsjärelevalveasutust tegid Pariisis „Ühe planeedi“... veel

12.06.2020

Panganduses rohetab ja mitte ainult kommertspankades, vaid ka riikide keskpankades. Sellest kevadest on Eesti Pank globaalse haardega keskpankade rohevõrgustiku (Network for Greening the Financial System, NGFS) liige. NGFS, millele pani aluse väike arv Euroopa entusiaste, on vähem kui kolme... veel

06.01.2020
Eesti Panga Toimetised 9/2019 The Effects on Growth of El Niño and La Niña: Local Weather Conditions Matter Artikkel: The Effects on Growth of El Niño and La Niña: Local Weather Conditions Matter, 2020, Annals of Economics and Statistic, GENES, Issue 140, lk. 83-126.  Senised... veel
Telli voog Märksõna: kliimamuutused
Telli voog Märksõna: kliimamuutused