Eestis tehakse kiirmakseid järjest rohkem

Postitatud:

27.01.2015

Eraisikud ja ettevõtted tegid 2014. aasta neljandas kvartalis Eestis keskmiselt 926 TARGET2 kiirmakset* päevas kogukäibega 44,4 miljonit eurot. Päevas tehtavate maksete keskmine arv on võrreldes aastataguse ajaga kasvanud 2,8 korda, kuid käive on vähenenud kümnendiku võrra. See näitab, et kiirmakset kasutatakse varasemast rohkem väikeste summade maksmisel. Eestis on enamik kiirmaksetest (80%) piiriülesed ning riigisiseseid kiirmakseid tehti neljandas kvartalis TARGET2s keskmiselt 189 tükki päevas. Kuna Eestis tehakse iga päev üle miljoni riigisisese makse (sh kaarditehingud), kasutatakse TARGET2 kiirmakset maksete tegemisel väga tagasihoidlikult.

Kuigi pankadevahelised maksed muutusid Eestis alates 2014. aasta veebruarist pärast ühtse euromaksete piirkonnaga (SEPA) liitumist aeglasemaks, on siiski olemas võimalused, mille abil saab vajaduse korral teha makseid kiiresti. TARGET2 võimaldab kõikidel pangaklientidel teha kiireid ülekandeid, mil makse jõuab saajani umbes 15 minutiga, argipäeviti ajavahemikus 8–18 üle kogu Euroopa. Olenevalt pangast ja makse algatamise viisist (pangakontoris, internetis) varieerub Eesti pankades kiirmakse hind 1,50 eurost kuni 50 euroni. Pankade ülevaatliku hinnakirjaga saab tutvuda tarbijaveebis http://www.minuraha.ee/maksed/?popup=teenustasudevordlustabel&parent=16430.

* TARGET2 kiirmakse põhineb Eesti Panga pakutaval teenusel, mis on avatud kõikidele Eestis tegutsevatele pankadele. 

TARGET2-s tehtavad kliendimaksed

Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide statistika

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]