Euroopa Keskpank jälgib tähelepanelikult finantsturgude toimimist

Postitatud:

24.06.2016

●    Euroopa Keskpank jälgib tähelepanelikult finantsturgude toimimist.

●    EKP jätkab oma ülesannete täitmist hinna- ja finantsstabiilsuse tagamiseks euroalal.

Ühendkuningriigis toimunud rahvahääletuse tulemuse selgumise järel jälgib Euroopa Keskpank tähelepanelikult finantsturge ja on tihedas kontaktis teiste keskpankadega. 

EKP on valmis vajaduse korral pakkuma täiendavat likviidsust eurodes ja välisvääringutes.

EKP on selleks valmistunud tihedas koostöös tema järelevalve alla kuuluvate pankadega ning on seisukohal, et euroala pangandussüsteem on kapitali ja likviidsust silmas pidades vastupidav.

EKP jätkab oma ülesannete täitmist, et tagada hinna- ja finantsstabiilsus euroala riikides.


Meediakanalite küsimustele vastab Eva Taylor (tel: +49 69 1344 7162).