Euroopa väärtpaberitesse investeerimine muutub kohalikele investoritele soodsamaks

Postitatud:

19.09.2017

Esmaspäeval liitusid Balti riigid Euroopa ühtse väärtpaberite arveldusplatvormiga TARGET2-Securities, kus päevas tehakse umbes pool miljonit tehingut kogukäibega üle 700 miljardi euro. Liitumine annab Eesti investoritele võimaluse tulevikus osta ja müüa Euroopa väärtpabereid senisest odavamalt.

Eesti, Läti ja Leedu depositooriumide ühinemisel moodustatud Nasdaq CSD liitus esmaspäeval koos Hispaania depositooriumiga euroala keskpankade väärtpaberiarvelduste ühisplatvormiga TARGET2-Securities (T2S). Koos Balti ja Hispaania depositooriumiga on 2015. aastal käivitatud T2S-ga liitunud praeguseks 22 depositooriumi 20 riigist.

 „Ühelt poolt saab Eesti investor tänu T2S-le teha tulevikus lihtsamalt tehinguid  erinevate Euroopa väärtpaberitega,  mille ostmine või müümine on praegu keerukam, aeganõudvam ja kallim. Teiselt poolt saavad Euroopa investorid edaspidi kergemini ligi Eesti ja teiste Balti riikide väärtpaberitele,“ ütles Eesti Panga maksesüsteemide osakonna juhataja Mihkel Nõmmela.

T2S loomise peamine eesmärk oli lihtsustada väärtpaberite piiriülest arveldamist, ühtlustada arveldamise reegleid ja suurendada depositooriumide vahelist konkurentsi. Nasdaq CSD Eesti filiaali juhi Kristi Sisa sõnul on Eesti, Läti ja Leedu depositooriumi ühinemisel loodud Nasdaq CSD üks esimesi suuremaid näiteid T2S eesmärkide täitmisest, kuna kolmel väikesel depositooriumil eraldiseisvalt oleks olnud keeruline muutunud tingimustes konkurentsis püsida. T2Sga liitumisest tulenevad muudatused ei realiseeru kõik üleöö, aga T2S loob eeldused selleks, et Eesti investorite jaoks muutub Euroopas väärtpaberitehingute tegemine odavamaks. Lihtsustatult öeldes ei ole Hispaania investori jaoks Saksamaa või Itaalia väärtpaberitega kauplemine enam piiriülene väärtpaberitehing, vaid see arveldatakse samadel tingimustel kui kodumaine väärtpaberitehing.

„Seoses Baltikumis depositooriumite koondumisega muutub ka vastav järelevalvekorraldus. Kuna Lätis asuv depositoorium osutab edaspidi Eestis ja Leedus teenuseid filiaali kaudu, siis juhtivaks järelevalveasutuseks saab edaspidi Läti finants- ja kapitaliturgude Komisjon. Eestis asunud depositooriumist eraldati pensioniregister, mis jääb endiselt Eestisse. Pensioniregistris registreeritakse kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondide osakutega seotud toimingud,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.

T2S-i puhul on tegemist on kolmanda Euroopa ühtse lahendusega maksete ja arvelduste arendamisel. Esimeseks sammuks oli suured piiriülesed pangamaksed Euroopas, mida Eestis sai teha alates 2008. aastast. Teine samm oli 2014. aastal käivitunud ühtne euromaksete piirkond (Single Euro Payment Area, SEPA), mille abil inimesed saavad teha jaemakseid üle Euroopa. Sellest nädalast lisandus kolmanda üle-euroopalise arveldusplatvormina T2S, et lihtsustada ja kiirendada väärtpaberitega arveldamist.

T2S tähendab kommertspankade jaoks, et neil on mõnevõrra lihtsam saada Eesti Panga laenu, mis keskpanga vaatenurgast aitab kaasa Eesti finantsstabiilsusele. Kommertspank peab keskpangast laenu saamiseks andma tagatise, milleks sobivad ka kvaliteetsed väärtpaberid. Kuna kommertspankadel tekib T2S kaudu lihtsam ligipääs palju suuremale väärtpaberiturule, siis on kommertspankadel edaspidi lihtsam keskpangale sobilikku tagatist pakkuda.

T2S platvormil on nii väärtpaberikontod kui ka rahakontod ühel tehnilisel platvormil, mis võimaldab kontohalduritel ehk pankadel on paremini likviidsust juhtida.

 

 


Taust
18. septembril liitusid T2Sga Eesti, Läti ja Leedu depositooriumide ühinemisel moodustatud Nasdaq CSD ja Hispaania depositoorium Iberclear ning Baltikumi ja Hispaania keskpangad. T2S käivitus juba 2015. aastal, kuid et vähendada osapoolte rohkusest ja platvormi tehnilisest keerukusest tulenevaid riske, on platvormiga liitumine toimunud nö lainete kaupa. Viimase laine liitumise järgselt on T2Sga liitunud 22 depositooriumi 20 riigist. T2S platvorm on mitmevaluutaline – lisaks eurole lisandub 2018. aastal T2S valuutade hulka ka Taani kroon (DKK). Platvormil arveldatakse iga päev umbes pool miljonit tehingut kogukäibega üle 700 miljardi euro. Eesti väärtpaberiturul toimub igapäevaselt umbes 400-500 tehingut.

Lisateave:
Ott Raidla
Nasdaq Tallinn
Tel: +372 640 8862
Mobiil: +372 5552 4824
[email protected]

Piret Lakson
Finantsinspektsioon
Tel: 668 0563
[email protected]

Viljar Rääsk
Eesti Pank
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]