Heas seisus tööturul on viiteid majanduse jahenemisele

Postitatud:

14.08.2019

  • Tööturu olukord on endiselt töötajasõbralik
  • Töötuse määr oli teises kvartalis 5,1%
  • Lühiajaliste välismaiste töötajate arv suurenes märgatavalt
  • Tööstussektori tööandjad on muutunud edasise hõive kasvu osas pessimistlikumaks

2019. aasta teises kvartalis oli tööpuudus Eestis 5,1%. Töötus oli küll veidi suurem eelnevatest kvartalitest, kuid ajaloolise keskmisega võrreldes endiselt väike. Statistikaameti tehtud tööjõu-uuringu järgi jäi hõive praktiliselt samale tasemele kui aasta eest.

Politsei- ja piirivalveameti andmed viitavad sellele, et ettevõtted värbasid lisaks kohalikele juurde varasemast veelgi rohkem välismaist tööjõudu, seega püsis nõudlus tööjõu järele tugev. Lühiajalisteks töötajateks olid teises kvartalis registreeritud 18 000 välismaalast, mis on üle kahe korra enam kui eelmise aasta teises kvartalis.

Tööturul toimuvad muutused ülejäänud majandusest aeglasemalt ja tööstussektori viimaste kuude nõrkus seetõttu veel peamistes tööturu näitajates ei väljendu. Tööstusettevõtete ootused ja töötukassa andmed viitavad aga juba tööturu jahenemisele. Tööstussektoris on rohkem neid tööandjaid, kes järgmise kolme kuu jooksul ootavad töötajate arvu kahanemist kui neid tööandjaid, kes ootavad töötajate arvu kasvu. Töötukassa andmetel oli uusi registreeritud töötuid juulis aasta varasemaga võrreldes 731 inimese võrra ehk üle 10% enam, nende seas oli ka põlevkivitööstuse ettevõtetest koondatuid.

Seega oli teise kvartali tööturu statistika veel tugev, kuid tööstussektori viimaste kuude nõrk tulemus võib teisel poolaastal tööturu olukorda halvendada. Järjest olulisemaks muutub seega tugi ja koolitus, mis kergendaks inimeste liikumist kasvavatele tegevusaladele.


Lisateave:
Viljar Rääsk
Eesti Pank
6680 745, 5275 055
[email protected]

Meediapäringud: [email protected]