IMF: Eesti vajab kindlat plaani eelarvepuhvrite järkjärguliseks taastamiseks

Postitatud:

17.05.2021

IMF leiab, et Eesti on COVID-19 pandeemia ohjeldamisega üldiselt edukalt toime tulnud, kuigi viiruse teine laine on majanduse taastumise hoogu pidurdanud. Seda seisukohta jagab ka Eesti Pank.

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul on kriisi mõju Eesti majandusele olnud eeldatust väiksem. Tööstussektor ja eksport, mis sõltuvad rohkem rahvusvahelisest kaubandusest, on koroonapiirangutest vähem lüüa saanud. „Rahvusvaheline nõudlus tööstustoodangu järele on juba taastunud kriisieelsele tasemele ja see on pakkunud võimalusi Eesti eksportivale sektorile,“ märkis Müller. Ta lisas, et praegu on väga raske hinnata, milline on ettevaates viiruse ja piirangute mõju teenustesektorile.

Nii IMF kui ka Eesti Pank leiavad, et riik peaks majanduse taastumist toetama riigieelarve kaudu seni, kuni taastumine on kindlal rajal. Seejärel on oluline leida tasakaal eelarvedistsipliini säilitamise ja tootlike riigikulutuste edasise suurendamise vahel. „Nõustume IMFiga, et Eesti vajab rohkem investeeringuid töö tootlikkuse tõstmiseks ning teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks,“ ütles Madis Müller.

Eesti Panga hinnangul saab Eesti majandus kasvuhoo sisse selle aasta teises pooles. Aasta kokkuvõttes prognoosib keskpank tänavu 2,7% suurust majanduskasvu.

„Kui majandusaktiivsus on taastunud, siis on kindlasti õige seada eesmärgiks riigi kulude ja tulude kooskõlla viimine ja võimalikult kiire eelarvetasakaalu poole liikumine. Värskes eelarvestrateegias võetud suund on seega kindlasti õige. Samas võtab praeguste plaanide kohaselt Eestil pärast kriisi riigirahanduse tagasi tasakaalu viimine tunduvalt kauem aega kui mitmel meie naaberriigil,“ sõnas Müller. „Peame hakkama taas puhvreid looma, sest see kriis ei jää viimaseks,“ toonitas ta.

IMFi delegatsioon oli Eestis virtuaalsel visiidil 26. aprillist 14. maini, mil arutati riigi- ja erasektori esindajatega Eesti majanduse olukorda, viiruskriisi lahendamist ja sellega seotud majanduspoliitilisi samme. Visiit toimus IMFi iga-aastase Eesti põhimissiooni (nn IV artikli konsultatsioon) raames.

IMFi visiiti kokku võtvat avaldust saab lugeda Eesti Panga veebilehelt.

Lisateave:
Ingrid Schmuul
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
Tel 5697 9146
Meediapäringud [email protected]