Nelja mündi kujunduskavandeid saab esitada veel kaks nädalat

Postitatud:

12.02.2021

Detsembris välja kuulutatud nelja mündi kujunduskonkursile ootab Eesti Pank kavandeid hiljemalt 26. veebruaril kell 12. Kavandatud mündid lastakse ringlusse aastal 2022.

Eesti Panga juures tegutseva nõuandva kogu ettepanekul emiteerib keskpank 2022. aastal järgmised mündid:

  1. XXIV Pekingi taliolümpiamängudele pühendatud hõbedast meenemünt
  2. Liivimaa maapäevale pühendatud kullast meenemünt
  3. Johan Pitka 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast meenemünt
  4. „150 aastat Eesti Kirjameeste Seltsi asutamisest“ 2eurose erikujundusega käibemünt

Kujunduskonkursi täpsemad tingimused leiad nimele peale klikkides.

Kujunduskonkursist ootame osa võtma nii üksikisikuid kui ka autorite kollektiive. Üks autor võib konkursile esitada mitu kavandit. Kõikide konkursside kavandid tuleb saata Eesti Panka hiljemalt 26. veebruariks 2021 kell 12.00.

Iga mündi kujunduskonkursi võitja autoritasu on 1500 eurot. Teise koha saanud kavandi autorile makstakse 1000 ja kolmanda koha töö autorile 700 eurot. Kujunduskonkursside tulemused tehakse teatavaks hiljemalt maikuus.

Ettepanekuid meene- ja pühendusmüntide* vermimiseks saab Eesti Pangale teha igaüks, saates need meile veebilehe kaudu, e-posti või kirja teel. Selle aasta augusti lõpuni saab esitada ettepanekuid aastaks 2023 kavandatavate müntide kohta. Kõik saabunud ettepanekud vaatab läbi Eesti Panga kokku kutsutud nõuandev kogu, kelle eksperdihinnangu ja ettepanekute alusel teeb Eesti Panga juhatus otsuse, millised mündid vermitakse.

* Eesti Pank jäädvustab müntidel ajalooliste sündmuste kõrval ka teemasid, mis kestavad ja elavad meiega koos, nagu on seda näiteks soome-ugri rahvad ja Eesti rahvusloom hunt, kellele on pühendatud 2021. aastal ringlusse jõudvad erikujundusega 2eurosed mündid. Seetõttu nimetab Eesti Pank selliseid erikujundusega münte edaspidi pühendusmüntideks, mitte mälestusmüntideks. Pühendusmüntidega austame ja peame meeles eelkõige Eesti või Euroopa jaoks olulisi sündmusi, inimesi või teemasid.

Lisateave:
Piret Luhakooder
sularaha- ja taristuosakond
668 0791
[email protected]

Ingrid Schmuul
Eesti Pank
668 0965, 5697 9146
[email protected]