Tööhõive kasvas aasta alguses kiiresti

Autori Orsolya Soosaar pilt

Orsolya Soosaar

Eesti Panga ökonomist

Postitatud:

16.05.2022

Tööga hõivatuid oli selle aasta esimeses kvartalis 5,1% rohkem kui aasta varem ja inimeste osalemine tööturul kasvas. Tööga oli hõivatud rohkem inimesi, kui vahetult enne pandeemia algust. Jõudsalt taastus sealjuures koroonakriisi ajal tööturult rohkem kõrvale jäänud noorte ja pensionieas inimeste aktiivsus tööturul.

Tööturu tugevat seisu aasta alguses näitasid ka maksu- ja tolliameti andmed, mille järgi oli deklareeritud palka saanute arv jaanuarist märtsini aasta varasemaga võrreldes ligikaudu 3,7% suurem. Võrreldes koroonakriisile eelnenud ajaga on Eestis suurenenud hõive keskmisest kõrgema palgatasemega teenustesektori tegevusaladel, näiteks info- ja side tegevusalal, kutse-, teaduse- ja tehnikaalase tegevuse vallas, finantssektoris aga ka hariduses ja tervishoius.

Edaspidi on oodata tööjõunõudluse kasvu aeglustumist seoses tagasilöökidega majanduses, mille toob kaasa Venemaa sõda Ukrainas. Seni kajastub sõjakriisi mõju tööjõunõudlusele veel vaid ehituse ja töötleva tööstuse ettevõtete hõiveootustes, mis olid märtsis ja aprillis varasemast pessimistlikumad. Mõnevõrra on suurem ebakindlus vähendanud nende ettevõtete osakaalu, kes seni on tööjõupuudust tunnetanud kõige teravama probleemina. Ulatuselt on aga sõja mõju ettevõtete hõiveootustele olnud seni märksa väiksem, kui oli koroonakriisil kaks aastat tagasi. Tööjõupakkumist suurendab aga Ukraina sõjapõgenike jõudmine Eesti tööturule. Nende edukaks osalemiseks Eesti tööturul on oluline, et nad saaksid kandideerida töökohtadele võimalikult erinevates valdkondades ning saaksid võimalikult palju rakendada oma oskusi ja teadmisi.

Lisateave:
Hanna Jürgenson
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
Tel 668 0959, 56920 930
Meediapäringud [email protected]