Tööturu olukord teises kvartalis paranes

Postitatud:

12.08.2016

  • Hõive kasvas aeglasest majanduskasvust hoolimata
  • Registreeritud töötus Ida-Virumaal suurenes
  • Töövõimereformi mõjul on oodata registreeritud töötute arvu suurenemist ja tööjõus osalemise kasvu

2016. aasta teises kvartalis oli tööpuudus statistikaameti andmetel 6,5% ja hõive kasvas aasta varasema ajaga võrreldes 2,6%. Hõive kasvas ka eelmise kvartaliga võrreldes (hooajalisi tegureid arvestades). Tänu sellele, et tööturul osales pea 2% rohkem 15–74aastaseid kui aasta eest, kasvas tööjõu hulk majanduses sellest hoolimata, et rahvaarv kahaneb aeglaselt, ent pidevalt.

Siiski ei näita mitte kõik andmeallikad hõive kasvu. Tööjõu-uuringul põhineva näitajaga võrreldes olid maksu- ja tolliameti andmed palgaväljamakse saajate arvu kohta veidi pessimistlikumad – nimelt vähenes palgaväljamakse saajate arv 2016. aasta teises kvartalis aasta võrdluses 0,4%. Vahe võib tuleneda näitajate erisugusest määratlusest, näiteks sellest, et maksu- ja tolliameti andmed ei hõlma varimajandust, kuid viidata ka võimalusele, et tööjõu-uuring ülehindab hõive kasvu.

Täna avaldatud andmete kohaselt jäi töötute arv, mis põhineb küsitlusuuringul ja hõlmab nii registreeritud kui ka registreerimata töötuid, eelmise aastaga samale tasemele. Töötukassa andmed registreeritud töötute kohta näitasid aga, et aasta võrdluses kasvas töötute arv 4,9%. Suurim kasv toimus Ida-Virumaal: teises kvartalis oli seal registreeritud töötuid 21% rohkem kui aasta eest. Tõenäoliselt oli see tingitud koondamistest põlevkivi- ja energeetikasektoris, kus toodangumaht kahanes madala energiahinna tõttu. Koondamishüvitisi määrati teises kvartalis 646 võrra ehk 43% rohkem kui aasta eest.

Registreeritud töötute hulgas on juba mõnda aega suurenenud puudega inimeste arv. Selle aasta juulis käivitunud töövõimereformi mõjul on oodata, et järjest enam vähenenud töövõimega inimesi registreerib  end töötuna. Seetõttu hakkab registreeritud töötute arv kiiremini kasvama ning tööturul aktiivsete inimeste osakaal suureneb veelgi.


Eesti Panga kõneisikute pildid asuvad keskpanga fotopangas.

Lisateave:
Piret Viherpuu
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0959
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]