Pressiteated

30.01.2024
EKP hoogustab kliimaalast tegevust, keskendudes rohepöördele ning kliima- ja loodusriskidele
Kliimakriisi kasvava mõju tõttu majandusele ja finantssüsteemile tuleb tegevust tõhustada. EKP...
23.05.2023
Eesti Vabariik: IMFi delegatsiooni artikkel IV alusel 2023. aastal tehtud visiidi kokkuvõttev avaldus
Kokkuvõttev avaldus kajastab Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajate esialgseid...
04.11.2021
Eesti Pank seab omale rohelised arengusihid
Eesti Pank on Glasgow’s toimuvaks ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osapoolte 26. kohtumiseks...
08.07.2021
EKP esitleb tegevuskava kliimamuutusi käsitlevate kaalutluste kaasamiseks oma rahapoliitika strateegiasse
EKP nõukogu on võtnud kindlaks kohustuseks: kaasata kliimamuutusi käsitlevad kaalutlused...
24.03.2021
Konkurentsivõime tähendab aina rohkem inimeste heaolu paranemist
Eesti Panga värskest Konkurentsivõime Ülevaatest selgub, et vananeva rahvastikuga Eestis on tuleviku...
05.02.2021
Eurosüsteem leppis kokku ühises seisukohas kliimamuutustega seotud säästvate investeeringute kohta mitterahapoliitilistes portfellides
Eurosüsteem leppis kokku ühises seisukohas, mis puudutab kliimamuutustega seotud säästvaid ja...