22.09.2020
Eesti Panga Teemapaberid 2/2020 Autorid: Helen Ljadov, Reet Reedik, Raido Kraavik, Taavi Raudsaar, Lauri Matsulevitš, Dmitry Kulikov, Kaspar Oja, Lenno Uusküla, Nicolas Reigl, Karsten Staehr Mitmed keskpangad on majanduse ja inflatsiooni stimuleerimiseks teiste erakorraliste meetmete kõrval... veel
06.12.2019
Eesti Panga Toimetised 8/2019 Inflation Expectations in Phillips Curve Models for the Euro Area Käesolevas toimetises hinnatakse, kuidas saab Phillipsi kõverat kasutada kombinatsioonis kutseliste prognoosijate ja finantsturu osaliste inflatsiooniootustega, et prognoosida euroala inflatsiooni... veel
01.07.2019
Eesti Panga Toimetised 3/2019 The evolution and heterogeneity of credit procyclicality in Central and Eastern Europe Viimane finantskriis on osutanud vajadusele tõhustada pangandussektorit reguleerivaid meetmeid kogu maailmas. Üha enam on hakatud ka küsima, kuidas mõjutab finantsstabiilsust... veel
31.10.2018
Eesti Panga Toimetised 7/2018 Nicolas Reigl, Lenno Uusküla. Alternative frameworks for measuring credit gaps and setting countercyclical capital buffers Basel III raamistiku kohaselt kehtestatakse pankadele vastutsüklilise kapitalipuhvri hoidmise nõue, kui laenukasv ületab oma... veel
14.12.2017

Juhtivspetsialist
E-post: nicolas.reigl [at] eestipank.ee

Uurimisvaldkonnad:
Rahvusvaheline makroökonoomika
Rahapoliitika
Sissetulekute, heaolu ja nende jaotuse ökonoomika

Haridus:
Alates 2015 — Doktoriõpingud, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti... veel

29.08.2017
Eesti Panga Toimetised 7/2017 Banking sector concentration, competition and financial stability: the case of the Baltic countries Toimetises analüüsitakse võimalikku mittelineaarset seost konkurentsi ja pangandusriski vahel Balti riikide kommertspankade valimi põhjal ajavahemikul 2000–... veel
06.09.2016
Eesti Panga Toimetised 8/2016 Forecasting the Estonian Rate of Inflation using Factor Models Inflatsiooniarengute jälgimine ja prognoosimine on Eestis oluline nii keskpanga kui ka poliitikakujundajate jaoks. Seejuures on inflatsioonimäära prognoosimine üksnes paarile muutujale tuginevate... veel
05.05.2016
Nicolas Reigl, Dmitry Kulikov Eesti Panga majandusuuringute allosakonna ökonomistid
  • Ettevõtete kasumlikkus mõjutab riigi majandusarengut märkimisväärselt nii lühikeses kui ka keskmises plaanis
  • Eesti ettevõtete kasumlikkus on tihedalt seotud nii majanduskasvuga kui... veel
Telli voog Märksõna: Nicolas Reigl
Telli voog Märksõna: Nicolas Reigl