Sisuleht

14.12.2017
Nicolas Reigl CV
Juhtivspetsialist E-post: [email protected] Uurimisvaldkonnad: Rahvusvaheline...

Blogipostitused

05.05.2016
Ettevõtete kasumlikkus Eestis
Ettevõtete kasumlikkus mõjutab riigi majandusarengut märkimisväärselt nii lühikeses kui ka...

Publikatsioonid

13.10.2023
6/2023 Dmitry Kulikov, Nicolas Reigl. Loomuliku tööpuuduse määr Eestis: empiirilised tegurid ja uus semistruktuurne mudel
13.06.2023
4/2023 Merike Kukk, Natalia Levenko, Nicolas Reigl. Laenajapõhiste poliitikameetmete mõju uutele eluasemelaenudele Eestis
17.06.2022
6/2022 Gerda Kirpson, Martti Randveer, Nicolas Reigl, Karsten Staehr, Lenno Uusküla. Makromajandusuudised ja riikide riskipreemiad enne kvantitatiivset lõdvendamist ja selle ajal
23.03.2022
4/2022 Merike Kukk, Alari Paulus, Nicolas Reigl. Krediidituru kontsentratsioon ja süsteemne risk Euroopas
05.04.2021
2/2021 Nicolas Reigl. Vead ootustes ja majandustsükli kõikumised Euroopas
Eesti Panga Toimetised 2/2021 Expectational Errors and Business Cycle Fluctuations in...
22.09.2020
2/2020 Negatiivsete intressimäärade mõju Eesti majandusele ja finantssektorile
06.12.2019
8/2019 Dmitry Kulikov, Nicolas Reigl. Inflatsiooniootused Phillipsi kõverate euroala mudelites
01.07.2019
3/2019 Juan Carlos Cuestas, Yannick Lucotte, Nicolas Reigl. Laenutegevuse päritsüklilisuse areng ja riikidevahelised erinevused Kesk- ja Ida-Euroopas
31.10.2018
7/2018 Nicolas Reigl, Lenno Uusküla. Alternatiivsed võimalused krediidilõhe mõõtmiseks ja vastutsüklilise kapitalipuhvri nõude määramiseks
29.08.2017
7/2017 Juan Carlos Cuestas, Yannick Lucotte ja Nicolas Reigl. Pangandussektori kontsentratsioon, konkurents ja finantsstabiilsus Balti riikides
06.09.2016
8/2016 Nicolas Reigl. Eesti inflatsioonimäära prognoosimine faktormudelite abil