Palga ja tootlikkuse kooskõla teises kvartalis paranes

Postitatud:

14.08.2015

Statistikaameti hinnangu kohaselt kasvas hõive 2015. aasta teises kvartalis 1,7% ja töötuse määr oli 6,5%. Hooajalisi tegureid arvestades oli hõivatuid rohkem kui aasta esimeses kvartalis, peamiselt tänu tööstussektorile. Ekspordi kesisel kasvul ei ole seega tööhõivestatistikale seni märgatavat mõju olnud.

Töötuse määr jäi selle aasta teises kvartalis umbes samale tasemele nagu esimeses kvartalis. Tavaliselt on tööpuudus tänu hooajalistele teguritele kevadkuudel väiksem kui talvel, mis tähendab, et hooajalisi tegureid arvesse võttes töötus kasvas. Statistikaameti Eesti tööjõu-uuringu järgi oli selle taga asjaolu, et tööturul osales varasemast suurem osa tööealisi.

Töötukassa andmed registreeritud töötuse kohta annavad olukorrast veidi vähem optimistliku pildi kui varem. Kuigi registreeritud töötute arv aasta võrdluses veel kahaneb, siis kuises võrdluses hakkas nende arv juunis ja juulis suurenema. Aastataguse ajaga võrreldes registreeritakse iga kuu uusi töötuid rohkem ning registrist lahkub vähem inimesi, kes on leidnud töökoha.

Statistikaameti 1,9% suurust majanduskasvu kiirhinnangut arvestades tööviljakuse vähenemine teises kvartalis pidurdus. Maksu- ja tolliameti andmetel aeglustus samal ajal keskmise maksustatud palgaväljamakse kasv. See viitab kaua aega tugevana püsinud palgasurve leevenemisele. Palgafondi osakaal SKPs küll suurenes, kuid märksa aeglasemalt kui veel eelmises kvartalis.

Eesti Panga kõneisikute pildid asuvad keskpanga fotopangas.

Lisateave:
Piret Putko
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0959
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]