Korruptsioonivastases seaduses loetletud Eesti Panga ametiisikutele aastal 2011 väljamakstud summad

Eesti Panga juhatuse liikmetele 2011. aastal väljamakstud tasud

Jrk Ametikoht Nimi Kokku
2011
Põhipalk
2011.
aastal
Lisatasud
ja hüvitised
kokku
Muud
tasu
d[1]
1 EP president Andres Lipstok 100986,56 [2] 85130,28 15856,28  
2 EP asepresident Rein Minka 114882,95 [2] 37244,48 26958,5 50679,97
3 EP asepresident Märten Ross 117123,19 [2] 37244,48 38455,3 41423,41
4 EP asepresident Ülo Kaasik 28541,29 24750 1909,62 1881,67
5 EP asepresident Madis Müller 19500 19500    

Eesti Panga nõukogule 2011. aastal väljamakstud tasud

Jrk Ametiisiku nimi Ametikoht EPN liikme
hüvitis
1 Jaan Sven Männik EPN esimees 19940,40
2 Kalev Kallo EPN liige 12271,08
3 Irene Kull EPN liige 12271,08
4 Enn Listra EPN liige 12271,08
5 Tõnis Palts EPN liige 12271,08
6 Valdo Randpere EPN liige 12271,08
7 Liina Tõnisson EPN liige 12271,08
8 Urmas Varblane EPN liige 12271,08
[1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.
[2] Eesti Panga president ja tollal ametis olnud asepresidendid Rein Minka ja Märten Ross said 2011. aasta jaanuaris preemiat 60 protsenti kuupalgast eduka töö eest eurosüsteemiga (euroala keskpangad) liitumisel ja euro sularaha kasutuselevõtul. Tegemist oli ühekordse ja erakorralise preemiaga ning preemiat said kõik töötajad. Lisaks said asepresidendid Minka ja Ross töölt lahkumisel lahkumishüvitist kuue kuu palga ulatuses.