Eesti Panga tippjuhtide töötasud 2013

Korruptsioonivastases seaduses loetletud Eesti Panga ametiisikutele 2013. aastal väljamakstud summad.

Eesti Panga juhatuse liikmetele 2013. aastal väljamakstud tasud
JrkAmetikoht
Eesti Pangas
NimiKokku 2013Põhipalk
2013. aastal
Lisatasud ja
hüvitised kokku
Muud tasud[1]
1presidentArdo Hansson98820,4088970,179850,23 
2asepresidentÜlo Kaasik72168,4256332,2413836,182000
3asepresidentMadis Müller84584,2272167,4210416,82000

Eesti Panga nõukogule 2013. aastal väljamakstud tasud
JrkAmetikoht
Eesti Pangas
NimiEesti Panga nõukogu
liikme hüvitis
1nõukogu esimeesJaan Sven Männik9008,16
2nõukogu esimeesMart Laar10932,24
3nõukogu liigeKalev Kallo12271,08
4nõukogu liigeIrene Kull12271,08
5nõukogu liigeEnn Listra12271,08
6nõukogu liigeTõnis Palts12271,08
7nõukogu liigeValdo Randpere12271,08
8nõukogu liigeLiina Tõnisson12271,08
9nõukogu liigeUrmas Varblane12271,08

[1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.