Korruptsioonivastases seaduses loetletud Eesti Panga ametiisikutele 2013. aastal väljamakstud summad.

Eesti Panga juhatuse liikmetele 2013. aastal väljamakstud tasud
Jrk Ametikoht
Eesti Pangas
Nimi Kokku 2013 Põhipalk
2013. aastal
Lisatasud ja
hüvitised kokku
Muud tasud[1]
1 president Ardo Hansson 98820,40 88970,17 9850,23  
2 asepresident Ülo Kaasik 72168,42 56332,24 13836,18 2000
3 asepresident Madis Müller 84584,22 72167,42 10416,8 2000

Eesti Panga nõukogule 2013. aastal väljamakstud tasud
Jrk Ametikoht
Eesti Pangas
Nimi Eesti Panga nõukogu
liikme hüvitis
1 nõukogu esimees Jaan Sven Männik 9008,16
2 nõukogu esimees Mart Laar 10932,24
3 nõukogu liige Kalev Kallo 12271,08
4 nõukogu liige Irene Kull 12271,08
5 nõukogu liige Enn Listra 12271,08
6 nõukogu liige Tõnis Palts 12271,08
7 nõukogu liige Valdo Randpere 12271,08
8 nõukogu liige Liina Tõnisson 12271,08
9 nõukogu liige Urmas Varblane 12271,08

[1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.