Eesti Panga juhatuse liikmetele 2015. aastal väljamakstud tasud

Jrk Ametikoht Nimi Kokku 2015 Põhipalk 2015. aastal Lisatasud ja hüvitised kokku Muud tasud [1]
1 Eesti Panga president Ardo Hansson 110 354,59 97 126,85 13 227,74  
2 Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik 89 704,84 74 714,74 12 990,10 2 000,00
3 Eesti Panga asepresident Madis Müller 87 920,68 77 052,30 8 868,38 2 000,00

Eesti Panga nõukogule 2015. aastal väljamakstud tasud

Jrk Ametinimetus Nimi Eesti Panga nõukogu liikme hüvitis Muud tasud [1]
1 Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar 22 116,64  
2 Eesti Panga nõukogu liige Urmas Varblane 15 797,60  
3 Eesti Panga nõukogu liige Kalev Kallo 15 797,60  
4 Eesti Panga nõukogu liige Enn Listra 15 797,60  
5 Eesti Panga nõukogu liige Liina Tõnisson 15 797,60  
6 Eesti Panga nõukogu liige Jaanus Tamkivi 15 797,60  
7 Eesti Panga nõukogu liige Rein Minka 15 797,60  
8 Eesti Panga nõukogu liige Kaie Kerem 15 797,60  

Eesti Panga nõukogu liikme hüvitise suuruse on kehtestanud Riigikogu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.
[1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.