Eesti Panga juhatuse liikmetele 2016. aastal väljamakstud tasud

Jrk Ametikoht Nimi Kokku 2016 Põhipalk 2016. aastal Lisatasud ja hüvitised kokku Muud tasud [1]
1 Eesti Panga
president
Ardo Hansson 115 874,64 99 950,78 15 923,86  
2 Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik 97 059,32 81 201,37 13 857,95 2 000,00
3 Eesti Panga asepresident Madis Müller 97 193,74 80 810,09 14 383,65 2 000,00

Eesti Panga nõukogule 2016. aastal väljamakstud tasud

Jrk Ametinimetus Nimi Eesti Panga nõukogu liikme hüvitis Muud tasud [1]
1 Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar 22 225,84  
2 Eesti Panga nõukogu liige Urmas Varblane 15 875,60  
3 Eesti Panga nõukogu liige Kalev Kallo 15 875,60  
4 Eesti Panga nõukogu liige Enn Listra 15 875,60  
5 Eesti Panga nõukogu liige Liina Tõnisson 15 875,60  
6 Eesti Panga nõukogu liige Jaanus Tamkivi 15 875,60  
7 Eesti Panga nõukogu liige Rein Minka 15 875,60  
8 Eesti Panga nõukogu liige Kaie Kerem 15 875,60  

Eesti Panga nõukogu liikme hüvitise suuruse on kehtestanud Riigikogu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.
[1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.