Eesti Panga juhatuse liikmetele 2017. aastal väljamakstud tasud

Jrk Ametikoht Nimi Kokku 2017 Põhipalk 2017. aastal Lisatasud ja hüvitised kokku Muud tasud [1]
1 Eesti Panga president Ardo Hansson 113 920,05 101 276,66 12 643,39  
2 Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik 94 539,77 82 937,84 9 601,93 2 000,00
3 Eesti Panga asepresident Madis Müller 93 007,38 82 372,89 8 634,49 2 000,00

Eesti Panga nõukogule 2017. aastal väljamakstud tasud

Jrk Ametinimetus Nimi Eesti Panga nõukogu liikme hüvitis Muud tasud [1]
1 Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar 22 211,28  
2 Eesti Panga nõukogu liige Kalev Kallo 15 865,20  
3 Eesti Panga nõukogu liige Enn Listra 15 865,20  
4 Eesti Panga nõukogu liige Liina Tõnisson 15 865,20  
5 Eesti Panga nõukogu liige Urmas Varblane 15 865,20  
6 Eesti Panga nõukogu liige Jaanus Tamkivi 15 865,20  
7 Eesti Panga nõukogu liige Rein Minka 15 865,20  
8 Eesti Panga nõukogu liige Kaie Kerem 15 865,20  

Eesti Panga nõukogu liikme hüvitise suuruse on kehtestanud Riigikogu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.
[1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.