Eesti Panga juhatuse liikmetele 2018. aastal väljamakstud tasud

Jrk Ametikoht Nimi Kokku 2018 Põhipalk 2018. aastal Lisatasud ja hüvitised kokku Muud tasud [1]
1 Eesti Panga president Ardo Hansson 116 698,39 105 181,13 11 517,26  
2 Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik 96 604,52 83 997,08 10 607,44 2 000,00
3 Eesti Panga asepresident Madis Müller 98 985,73 86 057,05 10 928,68 2 000,00

Eesti Panga nõukogule 2018. aastal väljamakstud tasud

Jrk Ametinimetus Nimi Eesti Panga nõukogu liikme hüvitis Muud tasud [1]
1 Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar 23 336,64  
2 Eesti Panga nõukogu liige Kalev Kallo 16 669,04  
3 Eesti Panga nõukogu liige Enn Listra 16 669,04  
4 Eesti Panga nõukogu liige Liina Tõnisson 16 669,04  
5 Eesti Panga nõukogu liige Urmas Varblane 16 669,04  
6 Eesti Panga nõukogu liige Jaanus Tamkivi 16 669,04  
7 Eesti Panga nõukogu liige Rein Minka 16 669,04  
8 Eesti Panga nõukogu liige Kaie Kerem 16 669,04  

Eesti Panga nõukogu liikme hüvitise suuruse on kehtestanud Riigikogu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.
[1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.