Eluasemelaenude väljastamise nõuded

Eluasemelaenude väljastamist reguleerivate nõuete eesmärk on suurendada laenusaajate ja -andjate vastupanuvõimet majanduse ebasoodsa arengu suhtes ning ohjata laenutsükli tõusufaasis liiga kiiret laenukasvu ja selle kaudu ka kinnisvara hindade tõusu.

Alates 1. märtsist 2015 peavad kõik Eestis tegutsevad pangad täitma eluasemelaenude väljastamisel kolme nõuet: eluasemelaenu tagatuse piirmäär, laenumaksete piirmäär ja eluasemelaenu maksimaalne tähtaeg.

1) Eluasemelaenu tagatuse suhtarv leitakse eluasemelaenu summa jagamisel laenu tagatiseks oleva kinnisvara väärtusega. Laenu tagatuse suhtarv võib eluasemelaenu andmise otsuse tegemise hetkel olla kõige rohkem 85%. KredExi käendusega eluasemelaenude puhul võib laenu tagatuse suhtarv ulatuda kuni 90%ni.
Eluasemelaenu tagatuse suhtarv

2) Laenumaksete ja sissetuleku suhtarv leitakse laenusaaja kõikide laenukohustuste põhiosa- ja intressimaksete summa jagamisel tema netosissetulekuga. Fikseerimata intressimääraga eluasemelaenude puhul tuleb igakuiste laenumaksete arvutamiseks arvestada intressimäärana kas laenulepingus toodud intressimäära (baasintressimäär koos intressimarginaaliga) või aastaintressimäära 6%, olenevalt sellest, kumb neist on kõrgem. Laenumaksete ja sissetuleku suhtarv võib eluasemelaenu andmise otsuse tegemise hetkel olla kõige rohkem 50%.
Laenumaksete ja sissetuleku suhtarv
3) Eluasemelaenu tagasimaksmise tähtaeg võib olla kõige rohkem 30 aastat.

Pangad peavad iga uue eluasemelaenu väljastamisel arvestama kõigi kolme piirmääraga. Eesti Pank lubab pangal väljastada kvartali jooksul antud laenude kogumahust kuni 15% tingimustega, mis ületavad seatud piirmäärasid. Selle kaudu tagab keskpank pangale piisava paindlikkuse laenuotsuste langetamisel ja sellega seotud riskide hindamisel ning aitab seega kaasa laenuturu tõhusale toimimisele.

nõuded

1) eluasemelaenu tagatuse piirmäär: 85%*
2) laenumaksete piirmäär: 50%
3) eluasemelaenu maksimaalne tähtaeg: 30 aastat

*KredExi käendusega eluasemelaenude puhul 90%

lubatud erandid
kuni 15% krediidiasutuse poolt kvartali jooksul välja antud laenude kogumahust
ulatus
kõik Eestis tegutsevad krediidiasutused, sealhulgas välisriigi krediidiasutuste Eesti filiaalid
jõustumine
1. märts 2015

Vaata lisaks