Eestis tegutsevad pangad teevad nii siseriiklikke kui ka piiriüleseid eurodes jaemakseid ühest pangast teise üleeuroopalises jaemaksete süsteemis STEP2. Süsteemi haldab 52 Euroopa ja rahvusvahelise panga loodud erakapitalil põhinev ettevõte EBA Clearing.

Seda süsteemi kasutab otseliikmena 127 panka üle Euroopa Liidu ja teiste SEPA1 riikide. Otseliikmete kaudu on omakorda kaudse liikmena kasutajateks 4700 panka ja 14 koostalitlusvõimelist süsteemi üle Euroopa. Pangad saavad süsteemi töös osaleda kas otseliikme või kaudse liikmena. Kaudsete liikmete maksejuhised edastatakse süsteemi otseliikmete kaudu. Eestis tegutsevatest pankadest on ainsad otseliikmed SEB AS ja AS LHV Pank, teised pangad teevad makseid ema- või partnerpankade kaudu2.

STEP2

Maksesüsteemis STEP2 tehakse ülekandeid kogu Euroopas ühtmoodi: süsteem arveldab SEPA skeemidel põhinevaid kreedit- ja deebetkorraldusi. Lisaks tavapärastele maksetele (kreeditkorraldused) võimaldab seega üleeuroopaline süsteem kasutada ka deebetkorraldusi (nt ajalehetellimuse automaatmakse teises riigis). Eestis tegutsevad pangad seda teenust aga veel ei kasuta.

STEP2 on netoarveldussüsteem: pangad saavad saata makseid süsteemi 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas, kuid maksete töötlus ja netoarveldus toimub vaid tööpäevadel kindlatel kellaaegadel. Kreeditkorralduse töötlemiseks on STEP2s viis päevast arveldusperioodi ja lisaks kaks valikulist öist arveldusperioodi, mida Eestis üldiselt ei kasutata. STEP2 mitmepoolse netoarvelduse tulemusena selguvad pankade vastastikused nõuded ja kohustused, mille lõplik arveldamine toimub reaalajas kiirmaksesüsteemis TARGET2.

Makse (kreeditkorralduse) töötlemine 
  Maksejuhise vastuvõtmine kliendilt STEP2 maksejuhise vastuvõtmine otseliikmelt Arveldus TARGET2-s Laekumine saaja pangale (STEP2 otseliikmele) Laekumine pangakliendi kontole
1.  info pangalt 3:00 8:30 10:00 info pangalt
2. info pangalt 10:00 10:45 12:15 info pangalt
3. info pangalt 12:30 13:15 14:45 info pangalt
4. info pangalt 15:00 15:45 17:15 info pangalt
5. info pangalt 17:00 17:30 17:45 info pangalt

Makse jõuab ühest pangast teise vaid siis, kui pangal on keskpangas TARGET2 kontol arvelduseks piisavalt raha. Kui pangal ei ole piisavalt raha maksete arveldamiseks, siis antakse talle võimalus vaba raha juurde hankida. Kui see ei õnnestu, siis selle panga maksejuhised eemaldatakse ja töödeldakse järgmise arveldusperioodi ajal, mis võib lükkuda ka järgmisele arvelduspäevale.


1 Lisaks ELi liikmesriikidele Šveits, Island, Liechtenstein, Norra ja Monaco

2 Swedbank, Nordea, Danske, Krediidipank, Äripank, Citadele, Handelsbanken, DNB, Versobank, Pohjola, BIGBANK