STEP2

STEP2 on üleeuroopaline automatiseeritud arvelduskoda. See alustas tööd 2003. aasta aprillis ning on esimene ja praeguseni ka ainus selline süsteem. Süsteemi omanik ja operaator on EBA Clearing – pankade omanduses olev ettevõte, mis pakub üleeuroopalisi makse taristuid.

STEP2 on mitmepoolne netoarveldussüsteem, mis toimib fikseeritud graafiku alusel. Süsteemis töödeldakse nii kreedit- kui ka otsekorraldusi. Süsteemis osalejad saavad klientide maksejuhiseid saata süsteemi ööpäev läbi ja seitse päeva nädalas, kuid makseid töödeldakse ja arveldatakse tööpäeviti viis korda päevas ja kaks korda öösel. Süsteem võimaldab teha makse maksja ja saaja vahel ca ühe kuni kahe tunniga tööpäevadel.  Kui pank on maksejuhise süsteemi edastanud, kontrollib süsteem selle tehnilist korrektsust. STEP2 arvutab välja osalejate mitmepoolsed netopositsioonid ja saadab need pankadele, kes kontrollivad, kas neil on oma kohustuste õiendamiseks piisavalt vahendeid. STEP2s tekkinud vastastikused nõuded ja kohustused arveldatakse keskpankade hallatavas reaalaegses arveldussüsteemis TARGET2 keskpangarahas. Seda tehakse päevastes arveldustsüklites kell 8.30, 10.45, 13.15, 15.45 ja 17.20 (EET) või öistes arveldustsüklites kell 22.10 ja 2.30 (EET). STEP2 saadab pärast arvelduse tegemist osalejatele infofaili arveldatud maksete kohta (vt allolev joonis).

STEP2 liikmesus on mitmetasandiline. See tähendab, et pangad võivad osaleda süsteemis kas kaudselt või otseosalejana. Otseosalejal peab olema avatud konto TARGET2s. Kaudse liikme maksejuhised edastatakse süsteemi otseliikme kaudu. STEP2 on osalemiseks avatud kõikidele finantsasutustele, kes on asutatud või kellel on filiaale Euroopa Majandusühenduse piirkonnas.

Suurem osa Eesti pankade vahelistest maksetest tehakse süsteemis STEP2. Enamik Eesti pankadest osaleb süsteemis kaudselt oma emapanga või partnerpanga kaudu. Otse osalevad STEP2s SEB Pank ja LHV Pank (vt allolev joonis). Eesti pangad töötlevad ja arveldavad STEP2s vaid kreeditkorraldusi ja kasutavad selleks ainult päevaseid arveldustsükleid, v.a üksikutel juhtudel, kus otseliige võimaldab öiste arveldustsüklite kasutamist.

Eestis tegutsevatest finantsasutustest kasutavad tavamaksete arveldamiseks Saksa keskpanga opereeritavat arvelduskoda SEPA Clearer Eesti Pank ja Coop Pank. SEPA-Clearer saab pakkuda üleeuroopalisi arveldusi, kuna ta on ühendatud teiste SEPA maksete kliiringut pakkuvate arvelduskodadega sealhulgas STEP2ga (loe täpsemalt Maksekeskkonna Ülevaatest)