Välkmaksesüsteem RT1

RT1 on üleeuroopaline SEPA välkmaksesüsteem. RT1 on erasektori rahastatud süsteem, mis alustas tööd 2017. aasta novembris. Süsteemi omanik ja operaator on EBA Clearing – pankade omanduses olev üleeuroopalisi jaemaksetaristuid pakkuv ettevõte.

RT1 toimib reaalajas, ööpäev läbi ja aasta ringi. Brutoarveldussüsteemile kohaselt arveldatakse kõik pankadevahelised SEPA reeglitele vastavad välkmaksed ükshaaval. Täpsem info SEPA reeglite kohaste makseteenuste ja -lahenduste kohta

Süsteem võimaldab teha pankadevahelisi välkmakseid maksja ja saaja vahel vähem kui viie sekundiga. Iga RT1s arveldatud SEPA välkmakse on TARGET2s täielikult tagatud keskpanga rahaga. Välkmaksete sujuvaks toimimiseks peavad pangad hoolitsema, et TARGET2s asuval RT1 tehnilisel kontol oleks olemas piisav rahaline tagatis iga algatatava välkmakse katteks. Lisaks on RT1 määratletud arvelduslõplikkuse direktiivi kohaseks süsteemiks, mis annab kindluse, et juba tehtud makseid ei ole võimalik tühistada ega tagasi võtta.

RT1 saavad kasutada kõik makseteenusepakkujad, kes vastavad SEPA välkmaksete reeglitele. Eestis tegutsevad suuremad pangad kasutavad SEPA välkmaksete tegemiseks ainult RT1 süsteemi. Lisaks SEB-le, Swedbankile ja LHV-le, kes on selle süsteemi arendusse ise panustanud, on liitunud ka Coop Pank. RT1ga liitunud makseteenusepakkujate nimekiri on kättesaadav EBA Clearing RT1 kodulehel.

RT1 liikmelisus on mitmetasandiline. See tähendab, et pangad saavad osaleda süsteemis kas kaudse või otseosalejana. Otseosalejal peab olema konto TARGET2s. Tehniliselt on võimalik end ise RT1ga ühendada või kasutada välkmaksete saatmiseks ja vastuvõtmiseks partnerit. Kaudse liikme maksejuhised edastatakse süsteemi otseliikme kaudu. See võimaldab SEPA välkmakseid saata ja vastu võtta ka mittepankadest makseteenusepakkujatel ehk makseasutustel ja e-raha asutustel.

Põhjalikum info on EBA Clearing RT1 kodulehel.