Väärtpaberite arveldussüsteem

Väärtpaberite arveldussüsteeme korraldavad väärtpaberite keskdepositooriumid. Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberite arveldussüsteeme haldab väärtpaberite keskdepositoorium Nasdaq CSD. Kolme riigi süsteemid toimivad ühtsel tehnilisel platvormil, arvestades riikide eripärasid. Samad tehnilised alused võimaldavad rakendada kõikides süsteemides ühtseid põhimõtteid, kohaldades samal ajal igale väärtpaberiarveldussüsteemile asjaomase riigi, st vastavalt Eesti, Läti ja Leedu õigust. Süsteemide haldaja, Nasdaq CSD juriidiline asukohariik on Läti. Eestis ja Leedus pakutakse teenuseid Nasdaq CSD kohaliku filiaali kaudu.

Väärtpaberite arveldussüsteemi liikmed on kontohaldurid ehk pangad. Pangad vahendavad Nasdaq CSD pakutavaid teenuseid neile tavakodanikele, kes on endale väärtpabereid soetanud või kavatsevad seda teha.

Nasdaq CSD pakub järgmiseid teenuseid:

  1. Börsitehingute arveldamine
  2. Börsiväliste tehingute (OTC) sobitamine
  3. Börsiväliste makseta tehingute (OTC FoP) arveldamine
  4. Börsiväliste makse vastu tehingute (OTC DvP) arveldamine
  5. CSD ühenduste kaudu tehtavate piiriüleste börsitehingute ja börsiväliste tehingute arveldamine

Pangad peavad tavakodanikele Nasdaq CSD teenuste pakkumiseks taotlema neile väärtpaberikonto avamist ja hoidmist Eesti väärtpaberite arveldussüsteemis. Väärtpabereid hoitakse esindajakontodel või kliendi nimel avatud kontodel ehk lõppinvestori kontodel. Väärtpaberitehingute tegemiseks seotakse investori väärtpaberikonto tema kontohaldurpangas avatud arvelduskontoga. Pangad annavad Nasdaq CSD-le korraldusi väärtpaberitehingute arveldamiseks tehniliste sõnumite kaudu või kasutades registrisüsteemi kliendirakendust. Kõik toimingud registreeritakse ning neid saab kontrolljälje abil vastavates süsteemides jälgida. Nasdaq CSD täidab kontohalduri arvelduskorralduse vaid juhul, kui see vastab kõikidele eeskirjades sätestatud nõuetele.

T2Si jaoks kõlblikud väärtpaberid arveldatakse eurosüsteemi väärtpaberiarvelduste ühisplatvormil TARGET2-Securities (T2S). T2S on eurosüsteemiülene ühtne IT-platvorm, millel väärtpaberite ülekandekorraldused valideeritakse ja sobitatakse ehk vastavusse viiakse. Sellel platvormil toimub ka väärtpaberite arveldus. T2Sis on väärtpaberite arveldamiseks avatud nii väärtpaberikontod kui ka keskpanga avatud rahakontod ning arveldusi tehakse keskpangarahas. T2Si väärtpaberikontodel toimunud väärtpaberite liikumine peegeldatakse Eesti väärtpaberite arveldussüsteemi. T2Si rahakontod on ühendatud kontohaldurite rahakontoga arveldussüsteemis TARGET2. T2Si jaoks mittekõlblikke väärtpabereid töödeldakse Eesti väärtpaberite arveldussüsteemis.

Väärtpaberitehinguid arveldatakse T2Sis ööpäevadel kell 8–19, makse vastu tehinguid arveldatakse kella 17ni. Korraga arveldatakse börsitehingud, börsivälised makse vastu tehingud ja makseta väärtpaberiülekanded. Arveldused toimuvad brutoarvelduse põhimõttel ehk tehingukaupa. Väärtpaberite arveldus on lõplik, kui T2S annab kinnituse tehingu toimumise kohta ja seda olenemata sellest, kas väärtpaberite keskdepositooriumi süsteemis olevad väärtpaberikonto andmed on T2Si andmetega sünkroniseeritud. Kui arveldus on T2Si platvormil loetud lõplikuks, sünkroniseeritakse Eesti väärtpaberite arveldussüsteemis oleva väärtpaberikonto andmed T2Si andmetega.

Nasdaq CSD on loonud ühendused kahe välisriigi depositooriumiga. Loodud ühendused annavad Nasdaq CSD liikmetele juurdepääsu teistes väärtpaberite keskdepositooriumides hoitavatele väärtpaberitele. Selliste ühenduste loomisel tegutseb Nasdaq CSD kohalike liikmete mittekohalike varade haldajana ning võimaldab liikmetele juurdepääsu asjaomaste turgude rahvusvahelistele investoritele. Lisaks võimaldavad ühendused Nasdaq CSD-l parandada Baltimaade investorite juurdepääsu varahaldusele kogu Euroopas.

Nasdaq CSD on loonud ühenduse (lingi) järgmiste välisriikide väärtpaberite keskdepositooriumidega:

  • Clearstream Banking Luxembourg
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (Poola CSD)