Eestis toimivat väärtpaberite arveldussüsteemi haldab Eesti Väärtpaberikeskus (EVK) ja see pakub järgmisi teenuseid:

 • börsitehingute arveldamine
 • börsiväliste tehingukorralduste tehinguteatiseks sobitamine
 • börsiväliselt sõlmitud tehingute makseta arveldamine (FOP)
 • börsiväliselt sõlmitud tehingute makse vastu arveldamine (OTC DVP)
 • piiriüleste börsitehingute ja börsiväliselt sõlmitud tehingute arveldamine

Väärtpaberikonto omanik võib olla igaüks, kes väärtpabereid soetab. Väärtpaberikontosid haldavad pangad, kes vahendavad konto omanikele ka EVK teenuseid. Kontohalduriteks on üheksa Eestis tegutsevat panka:

 • AS Citadele Banka
 • AS Eesti Krediidipank
 • AS LHV Pank
 • AS SEB Pank
 • Danske Bank AS Eesti filiaal
 • Nordea Bank AB Eesti filiaal
 • Swedbank AS
 • Tallinna Äripanga AS
 • Versobank AS

Lisaks neile osutavad kontohaldurina üksnes kogumispensionidega seotud teenuseid kolm kindlustusseltsi:

 • Compensa Life Vienna Insurance Group SE
 • ERGO Elukindlustuse AS
 • SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS

Tehingute arveldamiseks vajalike ülekandekorralduste edastamiseks EVK-le kasutavad kontohaldurid kliendirakendust või rakendusprogrammi. EVK realiseerib väärtpaberitehingud juhul, kui kontohaldurid on täitnud kõik selleks vajalikud eeltingimused.

Väärtpaberitehingute arveldus toimub tööpäevadel igal täis- ja pooltunnil kell 9–18. Korraga arveldatakse börsitehingud, börsivälised makse vastu tehingud ja makseta väärtpaberiülekanded. Arveldused toimuvad brutoarvelduse põhimõttel ehk tehingukaupa. Rahaarveldus toimub keskpangarahas ehk keskpangas avatud kontodel: arveldussüsteemi liikmed kannavad väärtpaberitehingute arveldamiseks vajaliku raha EVK kontole TARGET2s ja EVK tagastab arveldussüsteemi liikmele tema raha jäägi tööpäeva lõpus.

EVK on loonud ühendused (lingid) Läti, Leedu ja Poola depositooriumitega. Lingid Läti ja Leedu väärtpaberite depositooriumitega võimaldavad teha ülekandeid nii Eestis kui ka Läti ja Leedu väärtpaberidepositooriumis registreeritud väärtpaberitega. Link Poola Väärtpaberikeskusega võimaldab teha ülekandeid ainult Eestis registreeritud väärtpaberitega ja ainult makseta väärtpaberiülekandeid (FOP).