Eesti Pank jätkab leibkondade finantskäitumise uuringuga

Postitatud:

18.01.2021

18. jaanuarist 31. augustini 2021 jätkub eelmisel aastal katkenud Eesti Panga ja statistikaameti uuring, millega kogutakse infot Eesti leibkondade varade, kohustuste, tulude ja kulude kohta.  

Seekord saavad leibkonnad  ise statistikaameti elektroonilises keskkonnas küsimustikku täita ja  vastata küsimustele telefoniintervjuu käigus. 

Leibkondade finantskäitumise uuring annab infot selle kohta, kuidas säästud ühiskonnas jagunevad ja millised elanikerühmad võivad kergemini sattuda finantsraskustesse. Samuti aitab finantskäitumise uuring aru saada, kuidas pensionireform mõjutab erinevaid leibkondi.

Leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring (Household Finance and Consumption Survey, HFCS) toimub euroala riikides iga kolme aasta tagant. Uuringu eesmärk on koguda kõikide euroala riikide kohta rahvusvaheliselt võrreldavaid andmeid, mida keskpangad saavad kasutada  majanduspoliitiliste analüüside tegemisel. Muutunud majandusolukorrale tagasiside saamiseks lülitati seekordsesse küsimustikku ka COVID-19 mõjusid puudutavad lisaküsimused.

Ühendust võetakse nende leibkondadega, kes on juba varem uuringus osalenud, aga samal ajal kaasatakse küsitlusse juhusliku valiku teel ka uusi leibkondi. Kokku saadetakse uuringus osalemise kutse umbes 3600 leibkonnale. Eesti Pank ja statistikaamet tagavad uuringus osalejate andmete kaitse ja vastajate anonüümsuse, kogutud andmeid avaldatakse ainult üldistatult.

Küsimused esitatakse kahes osas: esmalt kogu leibkonna kohta ja seejärel eraldi leibkonnaliikmete kohta. Leibkonnaküsitlusele vastab isik, kes on pere rahaasjadega kõige paremini kursis, ning isikuküsitlusele vastavad vähemalt 16aastased leibkonnaliikmed.

Uuringu tulemused avaldatakse 2023. aastal.

Lisateave

Eestis 2017. aastal korraldatud uuringu tulemustega saab tutvuda Eesti Panga veebilehel.

Uuringu kohta saab lähemalt lugeda Eesti Panga ja Euroopa Keskpanga kodulehelt.

Hanna Jürgenson
avalike suhete allosakond
Eesti Pank
eurosüsteem
tel: 668 0965
e-post: [email protected]

meediapäringud: [email protected]