EKP töötab välja reaalajas maksete arveldamise teenuse

Postitatud:

22.06.2017

EKP töötab välja reaalajas maksete arveldamise teenuse

  • TARGETi reaalajas maksete arveldamise (TIPS) teenus kavatsetakse käivitada 2018. aasta novembris

  • TIPS võimaldab euroalal asuvatel kodanikel ja ettevõtetel teha oma panga kaudu makseid vaid sekunditega, tugevdades nõnda euroala lõimumist

                                          

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsustas reaalajas maksete arveldamiseks välja töötada uue teenuse. Uus teenus, TARGETi reaalajas maksete arveldamise (TIPS) teenus võimaldab kodanikel ja ettevõtetel teha omavahelisi reaalajas rahaülekandeid ööpäev läbi ja 365 päeva aastas.

EKP vastutab maksesüsteemide tõrgeteta ja tõhusa toimimise eest euroalal. Varem on ta välja töötanud eurosüsteemi reaalajalise brutoarveldussüsteemi TARGET2, mida kasutatakse suuremahuliste euromaksete töötlemiseks reaalajas. TARGET2 osana hõlbustab TIPS pankade kaudu pakutavate reaalajas rahaülekannete tegemist, et kodanikud ja ettevõtted saaksid kogu Euroopas teha reaalajas jaemakseid.

TIPSi käivitamisega tagab EKP, et Euroopas oleks rahuldatud nõudlus reaalajas maksete järele, ja aitab kaasa euroala veelgi suuremale lõimumisele. Teenus töötatakse välja tihedas koostöös Euroopa pangandussektoriga ning pankadele pakutakse seda madala hinnaga: kõige rohkem 0,20 eurosenti (0,0020 eurot) makse kohta vähemalt kahe esimese tööaasta jooksul.

TIPS käivitub kava kohaselt 2018. aasta novembris.

Meediakanalite küsimustele vastab Philippe Rispal, tel +49 69 1344 5482.