Jooksevkonto saldo ülejäägi suurenemine aeglustus kolmandas kvartalis

Postitatud:

09.12.2015

Selle aasta kolmandas kvartalis oli jooksevkonto saldo ülejääk 159 miljonit eurot ehk ligikaudu 3% kvartali SKPst. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oli ülejääk 67 miljonit eurot suurem, kuid 2014. aasta teisest kvartalist alates suurenenud ülejäägi kasv aeglustus. Jooksevkonto saldo ülejäägi põhjuseks on seni olnud väike investeerimisaktiivsus ja investeerimistulude väljavoolu vähenemine. Edaspidi pärsib ülejäägi kasvu nõrk välisnõudlus ja investeeringute taastumine, mistõttu võib lähitulevikus oodata jooksevkonto saldo ülejäägi vähenemist.

Välisnõuded kasvasid aasta võrdluses ka kolmandas kvartalis väliskohustustest kiiremini, kuid rahvusvaheline netoinvesteerimispositsioon (välisvarade ja -kohustuste vahe) SKP suhtes ei muutunud ja jäi -38% juurde. Eesti netoinvesteerimispositsioon on viimaste kvartalite jooksul jõudnud sellise taseme lähedale, mida Euroopa Liidus peetakse tasakaaluliseks näitajaks (alates ‑35% SKPst). Sellest hoolimata tõi Euroopa Komisjon oma viimases häireraportis Eesti ühe võimaliku ohuallikana välja, et riigi netoväliskohustused on liiga suured. Eestist rääkides peab aga silmas pidama, et üle poole väliskohustustest on riiki tehtud otseinvesteeringud, mida peetakse tasakaalustamatuste tekkimise seisukohast väiksema riskiga rahastamis­meetodiks. Tasakaalulähedase jooksevkonto saldo puhul ei ole netoinvesteerimispositsiooni jätkuvat kiiret paranemist ette näha.

Euroopa Komisjoni häireraportist loe täpsemalt Eesti Panga veebilehelt.  


Taustinfo

Eesti Panga koostatav välissektori statistika hõlmab maksebilanssi, välisvõla arvestust, rahvusvahelist investeerimispositsiooni ja rahvusvaheliste reservide ülevaadet. Selle kohta avaldab Eesti Pank majanduspoliitilise kommentaari ja kaks statistikaülevaadet:

  1. maksebilansistatistika pressiteade, mis keskendub maksebilansi jooksev- ja kapitalikonto muutuste selgitamisele;
  2. välisfinantseerimise statistika pressiteade, mis käsitleb maksebilansi finantskontot, rahvusvahelist investeerimispositsiooni ja välisvõlga ehk välisfinantseerimist

2015. aasta neljanda kvartali ja 2015. aasta maksebilansi ja välisvõla statistika koos majanduspoliitilise ja statistikakommentaaridega avaldab Eesti Pank 10. märtsil 2016.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]
https://twitter.com/EestiPank