07.06.2018
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist
 • Jooksevkonto viitab varasemast aktiivsemale investeerimistegevusele
 • Majanduse põhinäitajaid moonutavad üksikud suured tehingud
 • Majanduse välismaalt rahastamise osas suuri muutusi ei toimunud

Jooksevkonto... veel

17.04.2018
 • Eesti jaoks olulistel eksporditurgudel on konkurentsivõime püsinud viimastel aastatel muutumatuna
 • Teised KIE riigid on suutnud oma turuosa välisturgudel kiiremini kasvatada kui Eesti
 • Suured kõikumised kommunikatsiooniseadmete ekspordikäibes hägustavad üldise... veel
08.03.2018
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist
 • Enim kasvatas jooksevkonto ülejääki teenuste ekspordi suurenemine
 • Otseinvesteeringute sissevool jäi samale tasemele kui 2016. aastal
 • Välise tasakaalustamatuse oht on vähenenud

2017. aasta oli Eesti... veel

07.12.2017
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist
 • Investeeringute kasv on suurendanud importi
 • Kapitali liikumist mõjutasid finantssektori struktuurimuudatused
 • Kolme kvartali jooksul on Eestisse tehtud 40% rohkem otseinvesteeringuid kui aasta tagasi
 • Majanduse... veel
30.10.2017
 • Jooksevkonto saldo on viimasel ajal olnud positiivsem, kui üldine majanduspilt lubaks eeldada
 • Sisenõudluse struktuur on märkimisväärselt muutunud
 • Investeeringute madal tase on vähendanud Eesti impordivajadust

Eesti jooksevkonto on viimasel kolmel aastal... veel

07.09.2017
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist
 • Aasta varasemaga võrreldes jooksevkonto ülejääk vähenes
 • Otseinvesteeringute sissevool jätkus tänu üksikutele tegevusaladele
 • Eestlaste välisinvesteeringutes annavad tooni pensionifondid

Eesti majandust... veel

03.07.2017
 • Eesti päritolu toodang moodustab kogu kaubaekspordist ligikaudu kolmveerandi ja selle väljavedu on kasvanud suhteliselt stabiilselt
 • Kohaliku päritoluga ekspordi hea käekäik on märk Eesti ettevõtete püsivalt tugevast konkurentsivõimest
 • Kohaliku toodangu osakaal ekspordis... veel
08.06.2017
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist
 • Jooksevkonto saldo oli esimese kvartali kohta tavapäratult ülejäägis
 • Võlakohustusi maksti investoritele tagasi rohkem kui riiki tehti uusi investeeringuid
 • Välise tasakaalustamatuse oht majandusele vähenes ja on lähedal... veel
09.03.2017
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist
 • Jooksevkonto ülejääk oli 2016. aastal taasiseseisvusaja suurim – 2,7% SKPst
 • Investeeringute tegemisel eelistatakse teenitud tulu reinvesteerimist uue raha kaasamisele
 • Jätkus rahvusvahelise netoinvesteerimispositsiooni... veel
08.09.2016
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist
 • Jooksevkonto ülejääk oli väiksem kui aasta tagasi
 • Peamiste teenuseliikide (v.a veoteenused) eksport on rekordtasemel
 • Otseinvesteeringute vood olid tasakaalus

Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli teises... veel

Telli voog Märksõna: Kristo Aab
Telli voog Märksõna: Kristo Aab