Sularahakulusid arvestamata kasvab keskpanga eelarve 5 protsenti

Postitatud:

27.12.2018

Eesti Panga 2019. aasta eelarve maht on 22,6 miljonit eurot. Kui jätta kõrvale kulutused sularahale, mis on aastati väga erinevad, kasvab keskpanga eelarve 2018. aastaga võrreldes miljoni euro võrra ehk 5 protsenti.

Koos sularahakuludega kasvab keskpanga eelarve järgmisel aastal tänavusega võrreldes 5,2 protsenti. Järgmisel aastal kulub raha 20-euroste pangatähtede ja 20-sendiste müntide tootmiseks, aga järjekordselt ka 1- ja 2-sendiste müntide juurdetellimiseks.

Lisaks laseb Eesti Pank vermida järgmisel aastal kolm 2-eurost mälestusmünti ja kolm hõbedast meenemünti, mis antakse välja 2019. ja 2020. aastal. 2-euroste mälestusmüntidega peab keskpank meeles emakeelse Tartu Ülikooli 100. aastapäeva, Tartu rahu 100. aastapäeva ja 200 aasta möödumist Antarktika avastamisest. Lisaks valmistab Eesti Pank ka kolm hõbedast meenemünti, mis on pühendatud Johann Voldemar Jannseni 200. sünniaastapäevale, Jüri Jaaksoni 150. sünniaastapäevale ja hansalinn Viljandile.

Keskpanga 2019. aasta eelarve märksõnad on tehnoloogia areng, uued andmekaitsereeglid ning füüsiline ja küberturvalisus. Eesti Pank kasutab koos Euroopa Liidu keskpankadega 22 ühist IT-süsteemi, mille hoolduseks kulub Eesti Pangal 2019. aastal 0,57 miljonit eurot. Sellest kõige rohkem kulub uue väärtpaberite arveldusplatvormi TARGET2-Securities (T2S) ülalpidamiseks, mille kulusid aitavad tasa teenida väärtpaberitehingutelt võetavad teenustasud.

Lisaks teeb Eesti Pank järgmisel aastal kulutusi külaliste pääsla ja videovalvesüsteemi uuendamiseks, pressikonverentside ruumi tehnika väljavahetamiseks, sularaha sortimismasinate täiendamiseks, serverarvutite ostuks ning valvekeskuse ja arhiiviruumi ümberehitamiseks.

Eesti Panga prognoosi kohaselt on keskpanga järgmise aasta tulud 32,5 miljonit eurot, millest valdava osa moodustavad euroala keskpankade ühtse rahapoliitikaga seotud tulud. Lisaks plaanib Eesti Pank teenida tulu välisreservide haldusest ja muudest tegevustest. Keskpanga oodatav kasum on 2019. aastal 9,8 miljonit eurot.

 

Eesti Pangas on järgmisel aastal 234,9 töökohta ning palgafond kasvab 6 protsenti 10,6 miljoni euroni. See võimaldab hoida Eesti Panga töötajate palgataset ligikaudu sarnasena Tallinna finantssektoriga, millega keskpank tööturul peamiselt konkureerib.


Taust
Eesti Panga ülesanne on tagada koos teiste euroala keskpankadega hinnastabiilsus euroalal. Oma põhiülesande täitmiseks peab Eesti Pank olema sõltumatu ja seetõttu pole keskpank seotud riigieelarvega.

Eesti Panga eesmärk on pakkuda ühiskonnale keskpanga teenuseid võimalikult kvaliteetselt ja tõhusalt. Keskpank peab muu hulgas tähtsaks, et ülesannete sama mahu juures ei suureneks kulutuste suhe sisemajanduse koguprodukti (SKP). Kuna sularahakulud on aastati väga erinevad, on need võrdlusest välja jäetud. Kui keskpanga 2018. aasta eelarve maht moodustas oodatavast SKPst 0,076 protsenti, siis 2019. aastal on keskpanga osa oodatavast SKPst 0,075 protsenti.

Eesti Panga 2018. aasta tegevustulem avalikustatakse keskpanga aastaaruandes 2019. aasta esimesel poolel. Varasemate aastate aruanded on kättesaadavad panga veebilehel: http://www.eestipank.ee/publikatsioonid/aastaaruanne

Lisateave:
Viljar Rääsk
Eesti Pank
6680 745, 5275 055

[email protected]
Meediapäringud: [email protected]
www.eestipank.ee