Töötaja on jätkuvalt kuningas

Postitatud:

27.11.2019

Statistikaameti andmetel kasvas aastatagusega võrreldes keskmine brutokuupalk 2019. aasta kolmandas kvartalis 8,2 protsenti. Hoogne palgakasv ning hiljuti avaldatud hinnangud hõive ja töötuse kohta näitavad, et tööturg oli kolmandas kvartalis tugev. Tööturu tugev seis võib peegeldada seda, et Eesti kaubanduspartnerite majanduskasvu aeglustumine mõjutas Eesti ettevõtete käekäiku kolmandas kvartalis prognoositust vähem.

Keskmise palga kasvu kiirendasid avaliku sektori tegevusalad ja erasektori tegevusaladest kaubandus, kus töötab palju inimesi. Avaliku halduse, tervishoiu ja hariduse tegevusala kaalutud keskmine palk suurenes 10,8 protsenti, ent ülejäänud tegevusalade oma samal ajal 7,4 protsenti. Pärast mitmeaastast kahanemist on viimase aasta jooksul hakanud kasvama ka valitsussektori töötajate arv. Kaubandussektoris kasvas keskmine palk 8,9 protsenti, mis on kooskõlas asjaoluga, et tööandjate kindlustunne on sellel tegevusalal endiselt suur. Kuna kaubandussektoris on palju töötajaid – kaubanduse töökohad moodustavad kõigist töökohtadest täistööaja arvestuses ligikaudu kuuendiku – on tegevusala mõju keskmise palga kasvule märkimisväärne.

Eesti Panga kõneisikute pildid on Eesti Panga fotopangas.

Lisateave:
Hanna Jürgenson
Eesti Pank
6680959, 56920930

[email protected]
Meediapäringud: [email protected]