Pressiteated

17.04.2024
TÖÖTURU ÜLEVAADE. Varasemate kriisidega võrreldes on säilinud rohkemad töökohad
2023. aasta teises pooles ja 2024. aasta alguses süvenes mõju, mida pikalt kestnud majanduslangus on...
06.03.2024
Tööturg pidas mullu majanduslangusele hästi vastu
Möödunud aasta majanduslangus ulatus statistikaameti hinnangul 3%ni, kuid ulatuslikku töökohtade...
25.08.2023
Palgakasvu pidurdab edaspidi majanduse nõrk seis
Keskmine brutokuupalk suurenes 2023. aasta teises kvartalis aasta varasema ajaga võrreldes 12,4% ja...
25.05.2023
Keskmise palga ostujõu madalseis jäi eelmise aasta sügisesse
Keskmine brutokuupalk oli 2023. aasta esimeses kvartalis 1741 eurot ja selle aastakasv hoogustus...
06.03.2023
Hoolimata majanduslangusest püsis palgakasv hoogne
Keskmine brutokuupalk oli 2022. aasta neljandas kvartalis 1775 eurot ja see kasvas võrreldes eelneva...
24.11.2022
Keskmise palga ostujõud kahanes ka kolmandas kvartalis
Kolmandas kvartalis keskmise palga kasv statistikameti andmetel aeglustus. Kui teises kvartalis oli...
20.09.2022
PROGNOOS. Hinnatõusu vastu on vaja samme nii keskpangalt kui ka valitsuselt
Eesti majanduse väljavaade sõltub kõige enam edasisest hinnakasvu tempost. Kuna Eesti on kiireima...
25.08.2022
Palgakasvu kiirenemine ei korva tarbijahindade tõusu
Teises kvartalis kiirenes statistikaameti andmetel keskmise palga kasv esimese kvartali 8,1%lt...
27.05.2022
Preemiate maksmine kiirendas palgakasvu
Käesoleva aasta esimeses kvartalis oli keskmine palk statistikaameti andmete järgi 8,1% suurem kui...
06.05.2022
Vene-Ukraina sõja mõju jõudis inflatsiooni
2022. aasta aprillis tõusid tarbijahinnad aastavõrdluses keskmiselt 18,8%. Märtsiga võrreldes tõusid...
03.03.2022
Reaalpalk kahanes kiire hinnakasvu tõttu
Statistikaameti täna avaldatud andmed näitasid, et möödunud aasta viimases kvartalis kasvas keskmine...
26.11.2021
Hoogne töötajate juurde värbamine kiirendas palgakasvu
Statistikaameti täna avaldatud andmetel kiirenes keskmise palga kasv teise kvartali 7,3%lt kolmandas...
27.08.2021
Palgakasv on sama hoogne nagu enne kriisi
Statistikaameti täna avaldatud andmetel oli keskmine palk tänavu II kvartalis 7,3% suurem kui...
27.05.2021
Palgakasv hoogustus kriisi kiuste
Statistikaameti täna avaldatud keskmise palga hinnang näitab, et palgakasv on hoogustumas oodatust...
03.03.2021
Kriis on palgakasvu pidurdanud
Statistikaameti andmetel oli keskmine palk 2020. aasta neljandas kvartalis 2,9% suurem kui 2019....
26.11.2020
Majandusaktiivsuse taastumine suurendas palku
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Statistikaameti...
27.08.2020
Koroonakriis pidurdas palgakasvu
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Statistikaameti...
10.06.2020
PROGNOOS. Esmaselt kriisiabilt tuleb liikuda pikaajalisema plaani juurde
Eesti läbib sel aastal ulatusliku majandusliku mõjuga üleilmse pandeemia, mille tagajärjel väheneb...
27.05.2020
Koroonakriis pidurdab palgakasvu
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Käesoleva aasta...
03.03.2020
Eelmise aasta lõpus palgakasv aeglustus
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Palgakasv on...
27.11.2019
Töötaja on jätkuvalt kuningas
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Statistikaameti...
28.08.2019
Palgakasv on aeglustumas
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Statistikaameti...
29.05.2019
Avaliku sektori palgakasv ületab erasektori oma
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Statistikaameti...
01.03.2019
Palkade kiire kasv survestab hindu
Natalja Viilmann Eesti Panga...
14.02.2019
Töötus on langenud peaaegu eelmise majandusbuumi madalaimale tasemele
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Eelmise aasta...
19.12.2018
PROGNOOS. Majanduse konkurentsivõime langus viitab probleemidele tulevikus
Tänavu ja järgmisel aastal kasvab Eesti majandus umbes 3,5 protsenti ja 2020. aastaks aeglustub kasv...
29.11.2018
Tööjõupuudust leevendavad välismaalt tulnud töötajad
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Statistikaameti...
28.08.2018
Palgakasvu aeglustumine võib jääda ajutiseks
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Palgakasvu...
26.06.2018
PROGNOOS: Eesti majandus liigub väga headest aegadest headesse aegadesse
Majanduskasv on 2018-2019 umbes 3,5%, kuid aeglustub 2020. aastal 2,5%ni Hinnatõus hakkab...
29.05.2018
Netopalga kasv tegi suure hüppe
Orsolya Soosaar Eesti Panga...
13.04.2018
Eesti majandust viis edasi hõive kasv
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist 2017. aastal...
29.11.2017
Palgakasvu kiirenemise taga on tööstussektor
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Keskmine...
21.09.2017
Majandus seilab pärituules
Praeguseks saavutatud majanduse kasvutempot ei õnnestu kaua hoida Positiivne on ettevõtete...
30.08.2017
Ettevõtete kasum kasvas teises kvartalis palkadest kiiremini
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Palgakasv...
29.05.2017
Tootlikkuse ja palgakasvu kooskõla paranes
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Palgakasvu...
25.04.2017
Palga ja tootlikkuse kasvu kooskõla edasist paranemist ohustab tööjõupuudus
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist 2016. aasta...
02.03.2017
SKPst aeglasem tööjõukulu kasv on esimene samm konkurentsivõime taastamisel
24.11.2016
Palgakasv aeglustus kolmandas kvartalis
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Keskmine...
24.10.2016
IMF on mures Eesti tootlikkuse kasvu pärast
Rahvusvahelise Valuutafond (IMF) kiitis äsja lõppenud iga-aastase visiidi käigus heaks Eesti...
24.10.2016
Rahvusvahelise Valuutafondi 2016. aasta artikkel IV missioon. Delegatsiooni Eesti-visiiti kokku võttev avaldus
Kokkuvõttev avaldus kajastab Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajate esialgseid tähelepanekuid...
21.10.2016
Tööturg käib ülejäänud majandusest erinevat jalga
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Hõive kasv...
30.08.2016
Palgakasv aeglustus kohalike omavalitsuste haldusalas
Orsolya Soosaar Eesti Panga...
08.06.2016
JUUNIPROGNOOS: Majandust ohustab tööturu ülekuumenemine
Parem väliskeskkond ja suurem tootlikkus kiirendavad majanduskasvu Energia ja toiduainete...
25.05.2016
Preemiate kasv on vastuolus kasumite vähenemisega
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Palkade tõus...
04.03.2016
Palgatõus on aeglustunud, kuid on siiski tempokam kui tootlikkuse kasv
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Keskmise...
12.02.2016
Neljandas kvartalis oli tööpuudus samal tasemel kui aasta varem
Orsolya Soosaar Eesti Panga...
28.01.2016
Ardo Hansson Eesti ja euroala majandusest
Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni ettekanne Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverentsil
26.11.2015
Palgad kerkisid vähesest majanduskasvust hoolimata
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Võrreldes...
20.10.2015
Tööturu heast olukorrast hoolimata võib edaspidi töökohtade arv väheneda
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Kiire...
01.09.2015
Maksumäärade ja hindade langus toetas reaalse palgatulu tõusu
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Statistikaameti...
14.08.2015
Palga ja tootlikkuse kooskõla teises kvartalis paranes
25.05.2015
Aeglasem palgakasv toetab töökohtade säilimist
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Statistikaameti...
08.04.2015
Tööjõukulude kiire kasv võib kahandada investeerimisvõimalusi
Orsolya Soosaar ja Natalja Viilmann Eesti Panga...
26.02.2015
Keskmise palga saaja ostujõud kasvas kiiresti
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist Keskmine...

Blogipostitused

30.08.2021
Pärast eelmist kriisi on naiste palk meeste omast kiiremini kasvanud
Sooline palgalõhe on oluline majanduse toimimise indikaator. Suur palgalõhe võib viidata turu...
17.01.2019
Kaspar Oja: kuhu liigub Eesti tööjõud?
Viimastel aastatel on suurenenud töölkäijate arv ja järjest enam vahetatakse ka töökohti. IT ning...
28.04.2017
Ardo Hansson: majanduse riikliku ergutamise ohud
Tegemist on katkega Eesti Panga presidendi sissejuhatusest keskpanga 2016. aasta aruandele. Eesti...
08.03.2017
Sooline palgalõhe on Eestis probleem, kuid see ei tulene pelgalt diskrimineerimisest
Naised teenivad meestest tunnis ligikaudu veerandi vähem Mehe palkamine sarnasele ametialale...
15.12.2016
Madal investeerimismäär piirab Eesti majanduse kasvuvõimet
Eesti majanduskasvu aeglustumist ei saa selgitada pelgalt nõrga välisnõudlusega, sest ka...
21.10.2016
Statistika annab tööturu tasakaalustamatuse kohta vastuolulisi signaale
Esialgne statistika on viimastel aastatel viidanud tööturu tasakaalustamatusele, kuid...
19.09.2016
Alampalk on aidanud kaasa palkade ebavõrdsuse vähenemisele Eestis
Jaanika Meriküll, Karsten Staehr Eesti Panga...
28.06.2016
Millega lõppeb see, kui palgad kasvavad kasumitest kiiremini?
Orsolya Soosaar, Kaspar Oja Eesti Panga...
17.12.2015
Ettevõtjate uuring: miinimumpalga tõus mõjutas hõivet vähe, kuid kergitas palku ja hindu
Eesti Pank viis 2014. aastal koostöös TNS Emoriga läbi ettevõtjate palga- ja hinnakujunduse...
07.12.2015
Miks ei pruugi Euroopa Komisjoni tööjõukulu mõõdupuu sobida Eestile?
Euroopa normide järgi ei tohi nominaalne tööjõu ühikukulu, teisisõnu tööjõu maksumus ühe...
03.12.2015
Joovastus Ameerika mägedel
Tegemist on vastulausega Äripäeva arvamustoimetaja Vilja Kiisleri artiklile „Eesti Pank peab...
04.06.2015
Koondamiste pärispõhjusest
Viimase aja suurkoondamistest rääkides ei tohiks unustada, et koondamiste pärispõhjus on tootmise...
25.03.2015
Laenuraha ehitusprojektideks: puude taga on mets
Uute investeeringute rahastamine riigivõlakirjadega võib olla majanduse kui terviku jaoks...

Publikatsioonid

17.04.2024
Tööturu Ülevaade 1/2024
05.01.2018
12/2017 Liina Malk et al. Kuidas ettevõtted kohanevad miinimumpalga tõusuga? – Uuringutulemused Kesk- ja Ida-Euroopast
21.10.2016
Tööturu Ülevaade 2/2016
18.07.2016
6/2016 Simona Ferraro, Jaanika Meriküll, Karsten Staehr. Alampalk ja palgajaotus Eestis
20.04.2016
Tööturu Ülevaade 1/2016
20.10.2015
Tööturu Ülevaade 2/2015
08.04.2015
Tööturu Ülevaade 1/2015

Kalender

17.04.2024
ESITLUS. Tööturu Ülevaade
05.03.2024
Kommentaar 2023. aasta IV kvartali tööturu arengute kohta
23.11.2023
Kommentaar III kvartali keskmise palga statistika kohta
24.08.2023
Kommentaar II kvartali keskmise palga statistika kohta
24.05.2023
Kommentaar 2023. aasta I kvartali keskmise palga statistika kohta
05.03.2023
Kommentaar 2022. aasta IV kvartali keskmise palga statistika kohta
23.11.2022
Kommentaar 2022. aasta III kvartali keskmise palga statistika kohta
24.08.2022
Kommentaar II kvartali keskmise palga statistika kohta
26.05.2022
Kommentaar 2022. aasta I kvartali keskmise palga statistika kohta
02.03.2022
Kommentaar 2021. aasta IV kvartali keskmise palga statistika kohta
25.11.2021
Kommentaar 2021. aasta III kvartali keskmise palga statistika kohta
26.08.2021
Kommentaar 2021. aasta II kvartali keskmise palga statistika kohta
26.05.2021
Kommentaar 2021. aasta I kvartali keskmise palga statistika kohta