Veerand massmakseid tegevatest ettevõtetest ei ole veel süsteeme uuendanud

Postitatud:

16.06.2015

Täna Eesti Pangas toimunud maksekeskkonna foorumil selgus, et umbes kolmveerand massmakseid tegevatest ettevõtetest kasutab uut standardit. Veel ligikaudu 2800 ettevõttel on aga vaja süsteeme uuendada 1. veebruariks 2016.

Mai lõpu seisuga kasutab massmaksete uut standardit (ISO 20022 XML) 74% pankade klientidest ehk ligikaudu 8000 ettevõtet.

„Viimase poole aasta jooksul on ettevõtted uuendanud jõudsalt süsteeme ja võtnud kasutusele uue standardi. Umbes veerand neist ettevõtetest, kes teevad suuremahulisi makseid, ei ole aga veel süsteeme uuendanud. Poole aasta pärast erandeid enam ei kehti ja kõik massmaksed tuleb teha uue standardi kohaselt. Ettevõtetel on seega viimane aeg hakata süsteeme uuendama,“ rääkis Eesti Panga asepresident Madis Müller. Ta lisas, et mõnel ettevõttel võib muudatuste tegemine võtta väga palju aega, mistõttu tuleks sellega alustada võimalikult varakult.

Ettevõtted saavad küsimuste korral abi oma pangast.

Maksekeskkonna foorumil arutleti lisaks Euroopa aktuaalsete arveldusteemade üle ning anti ülevaade Eesti arveldusvaldkonna uutest algatustest.

Taustinfo

Muudatus puudutab eelkõige suuremaid ettevõtteid, kes edastavad panka massmakseid ja peavad oma infosüsteemid viima vastavusse uue standardiga (ISO 20022 XML). Eestis tegutsevatest pankadest pakub massmaksete teenust kümme panka. Massmakseid teevad kokku 10 757 ettevõtet, kellest 2774 kasutab vana ja 7983 uut formaati.

2014. aasta detsembris otsustasid keskpank, pangaliit, rahandusministeerium ja turuosalised, et ühtse euromaksete piirkonna (SEPA – Single Euro Payment Area) massmakseid tegevate ettevõtete üleminekutähtaeg lükatakse Eestis ühe aasta võrra edasi, kuna vajalikud süsteemimuudatused olid ellu viinud vaid 53% suures mahus makseid tegevatest ettevõtetest.

Eraisikute jaoks tegid pangad vajalikud muudatused ise ära ja riigisisene kontonumber muutus automaatselt rahvusvaheliseks kontonumbriks (IBAN – International Bank Account Number). Kui üleminekuperiood 1. veebruaril 2016 lõppeb, siis peavad eraisikud hakkama kasutama ainult rahvusvahelist kontonumbrit.


Eesti maksekeskkonna foorum loodi 2012. aasta aprillis Eesti Panga, pangaliidu ja rahandusministeeriumi koostööna, millest võtavad osa ka pangad ja teised turuosalised. Foorumit juhib Eesti Pank. Üksikasjalikumat teavet foorumi, seal käsitletavate teemade ja osalejate kohta saab aadressilt www.pangaliit.ee/maksefoorum.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]
https://twitter.com/EestiPank