Siseauditi osakond

  • aitab tagada, et pank toimiks sihipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult ning töötajad tegutseksid tõhusalt ja ausalt
  • annab nõu ja aitab kõrvaldada võimalikke puudusi ning vähendada riske.

Siseauditi osakond auditeerib riskipõhiselt kõiki allüksusi. Auditite aruanded esitatakse panga nõukogule ja presidendile. Samuti aitab osakond ette valmistada ja Eesti Pangas läbi viia Euroopa Keskpankade Süsteemi korraldatavaid auditeid. 

Siseauditi osakond lähtub oma töös Euroopa Keskpankade Süsteemis kokku lepitud auditi põhimõtetest. Loe põhimõtetest lähemalt (inglise keeles)