Pressiteated

12.07.2024
STATISTIKATEADE. Eesti riigivõlg kasvas aastaga 45%
Statistikateates kirjeldatakse finantskontode olulisemaid näitajaid. Statistikateade on...
15.04.2024
STATISTIKATEADE. Eesti ettevõtteid ja riigisektorit rahastati neljandas kvartalis valdavalt välismaalt
Statistikateates kirjeldatakse finantskontode olulisemaid näitajaid. Statistikateade on...
12.01.2024
STATISTIKATEADE. Ettevõtted ja riigisektor kaasasid kolmandas kvartalis täiendavat raha teistelt majandussektoritelt
Statistikateates kirjeldatakse finantskontode olulisemaid näitajaid. Üksikasjalikum teave...
12.10.2023
STATISTIKATEADE. Riigisektori võlg on aastaga suurenenud ligi veerandi
Statistikateates kirjeldatakse finantskontode olulisemaid näitajaid. Üksikasjalikum teave...
13.07.2023
STATISTIKATEADE. Ettevõtted võtsid I kvartalis laenu ettevaatlikult
Statistikateates kirjeldatakse finantskontode olulisemaid näitajaid. Üksikasjalikum teave...
17.04.2023
STATISTIKATEADE. Riigisektor kaasas aasta lõpus lisaraha teistelt majandussektoritelt
Statistikateates kirjeldatakse finantskontode olulisemaid näitajaid. Üksikasjalikum teave...
12.01.2023
STATISTIKATEADE. Majapidamiste laenukohustuste kasv oli mullu III kvartalis oluliselt suurem hoiuste kasvust
Statistikateates kirjeldatakse finantskontode olulisemaid näitajaid. Üksikasjalikum teave...
13.10.2022
STATISTIKATEADE. Hoogsa laenamise kõrval majapidamiste hoiuste juurdekasv II kvartalis vähenes
Statistikateates kirjeldatakse finantskontode olulisemaid näitajaid. Üksikasjalikum teave...
18.07.2022
STATISTIKATEADE. Majapidamiste hoiuste kasv on eelmise aasta sügisest pidurdunud
Statistikateates kirjeldatakse finantskontode olulisemaid näitajaid. Statistikateade on...
14.04.2022
STATISTIKATEADE. Mahukas piiriülene tehing põhjustas IV kvartalis majanduse rekordilise netolaenuandmise
2021. aasta IV kvartali finantskontode statistika. Statistikateates kirjeldatakse finantskontode...
17.01.2022
STATISTIKATEADE. Väljamaksed II pensionisambast mõjutasid majandust tervikuna
2021. aasta IV kvartali finantskontode statistika avaldab Eesti Pank 14. aprill 2022...
13.10.2021
Ettevõtete suurenev netolaenamine on seotud mahukate otseinvesteeringutega
2021. aasta III kvartali finantskontode statistika avaldab Eesti Pank 17. jaanuar 2022...
15.07.2021
STATISTIKATEADE. Majapidamiste finantssääst oli I kvartalis rekordiliselt suur
Finantskontode statistika 2021. aasta I kvartalis 2021. aasta II kvartali...
14.04.2021
Eesti kogumajanduse finantstasakaalu mõjutasid IV kvartalis enim suured välisinvesteeringud
2021. aasta I kvartali finantskontode statistika avaldab Eesti Pank 15. juulil 2021 kell...
14.01.2021
Eesti majandus muutus III kvartalis netolaenuvõtjaks tänu suurele välisinvesteeringule
2020. aasta IV kvartali finantskontode statistika avaldab Eesti Pank 14. aprillil 2021...
12.10.2020
Eriolukord majapidamiste ja ettevõtete finantsseisundit tervikuna ei halvendanud
2020. aasta III kvartali finantskontode statistika avaldab Eesti Pank 13. jaanuaril 2021...
16.07.2020
Eriolukord I kvartalis Eesti majandust veel väga ei mõjutanud
2020. aasta II kvartali finantskontode statistika avaldab Eesti Pank 12. oktoobril 2020...
09.06.2020
Esimeses kvartalis kahanes eksport laiaulatuslikult
Mari Rell Eesti Panga ökonomist Koroonaviiruse levik...
15.04.2020
Eesti Pank avaldas 2019. aasta 4. kvartali finantskonto statistika
Statistika leiate järgneva lingi tagant: Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender
10.03.2020
Eelmise aasta lõpus kahanes Eesti kaubavahetus üle pika aja
Mari Rell Eesti Panga ökonomist Eesti maksebilansi...
15.01.2020
Ettevõtted kasutavad pankade kõrval teisigi laenuallikaid
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Ettevõtete...
10.10.2019
Ettevõtete võlg kasvab aeglasemalt kui majandus
Jana Kask Eesti Panga ökonomist Eesti Panga täna...
16.07.2019
Ettevõtete omakapitali kasv on aeglustunud
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Eesti Panga täna...
11.04.2019
Ettevõtete ja majapidamiste võla kasv on endiselt väiksem kui majanduskasv
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Eesti erasektori...
11.03.2019
Välismaa võlg Eesti residentidele kasvab
Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2018. aastal 445 miljonit eurot (1,7% SKPst). See tugines...
15.01.2019
Ettevõtete omakapital ei kasva enam endise kiirusega
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Ettevõtete...
06.12.2018
Teenuste ekspordi-impordi käibed püsisid kolmandas kvartalis rekordiliselt suured
Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2018. aasta kolmandas kvartalis 77 miljonit eurot (1,2%...
18.10.2018
Ettevõtted on hakanud rohkem laenu võtma
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Ettevõtted...
06.09.2018
Teenuste ekspordi kasv viis jooksevkonto taas plussi
Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2018. aasta teises kvartalis 118 miljonit eurot (1,8%...
19.07.2018
Ettevõtete võla mõõdukas kasv peegeldab investeeringute tagasihoidlikku taset
Jana Kask Eesti Panga ökonomist Eesti ettevõtete võla...
20.04.2018
2017. aastal ettevõtete võlg kahanes ja majapidamiste oma kasvas
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Ettevõtete...
13.02.2018
2017. aasta detsembri maksebilansis andsid tooni finantskonto tehingud
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta detsembris 43 miljoni...
18.10.2017
Säästud kasvavad endiselt kiiremini kui laenud
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Sissetulekute...
24.07.2017
Koos majanduse kasvuga on kiirenenud ka ettevõtete ja majapidamiste võla kasv
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Ettevõtted...
21.04.2017
Eesti era- ja valitsemissektori võlakoormus mullu ei muutunud
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Eesti...
09.03.2017
Mullu investeeris Eesti välismaale endiselt rohkem, kui tehti välisinvesteeringuid Eestisse
554 miljoni euro suuruse kapitali netoväljavoolu põhjustasid finantsvahendusettevõtete...
06.02.2017
Keskpank ja statistikaamet muudavad riigisisest tööjaotust
Eesti Pank hakkab sügisest koostama majandussektorite vahelisi finantsvoogusid kajastavat Eesti...
19.01.2017
Väikese investeerimisaktiivsuse tõttu laenavad ettevõtted varasemast vähem
18.10.2016
Ettevõtete rahastamises on suurenenud kodumaiste pangalaenude osakaal
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Vaatamata...
21.07.2016
Eesti majandus oli esimeses kvartalis netolaenuvõtja
Jana Kask Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja...
22.04.2016
Säästud kasvasid endiselt kiiremini kui võlakohustused
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Kuna...
21.01.2016
Välismaale paigutati endiselt rohkem finantsvarasid kui sealt kaasati
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Väikese...
09.12.2015
Kapitali netoväljavoolu kolmandas kvartalis põhjustasid välismaale tehtud väärtpaberiinvesteeringud
Maksebilansi finantskontol kajastuv kapitali netoväljavool oli 2015. aasta kolmandas kvartalis...
19.10.2015
Majapidamiste finantsvarad kasvavad võlakohustustest kiiremini
Jana Kask Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja...
08.09.2015
Välisfinantseerimist mõjutasid teises kvartalis euroala võlakirjade tugiostud ja erakorralised dividendimaksed
Eesti majandus oli 2015. aasta teises kvartalis viiendat kvartalit järjest...
23.04.2015
Majapidamiste sissetulekud ja säästud kasvasid 2014. aastal kiiremini kui võlakohustused
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist Ettevõtete...
22.01.2015
Võlakapitali osakaal ettevõtlussektori rahastamisel tasapisi suureneb
Taavi Raudsaar Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna...