Eesti Panga juhatuse liikmetele 2019. aastal väljamakstud tasud

Ametikoht Nimi Kokku Põhitasu  Lisatasud ja
hüvitised kokku
Muud tasud [2]
President Ardo Hansson[1] 96 357,10 55 499,91 40 857,19  
Asepresident Ülo Kaasik 102 926,00 90 029,40 10 896,60 2 000,00
Asepresident ja president Madis Müller 121 290,91 102 686,43 16 604,48 2 000,00
Asepresident Maive Rute 16 800,00 16 800,00    

[1] Ardo Hanssoni lisatasu koosnes nõukogu määratud pikaajalise hea töö eest preemiast 25 000 eurot ja kompensatsioonist kasutamata puhkusepäevade eest. Lisaks makstakse endisele Eesti Panga presidendile Ardo Hanssonile keskpanga nõukogu otsusega tegevuspiirangute eest aasta vältel igakuist hüvitist, mille suuruseks on 80% tema palgast. Hüvitist makstakse alates 7. juunist 2019. a.
Loe lähemalt: 30.05.2019 Keskpanga nõukogu kehtestas lahkuvale presidendile tegevuspiirangud

Eesti Panga nõukogule 2019. aastal väljamakstud tasud

Ametinimetus Nimi Eesti Panga nõukogu liikme hüvitis Muud tasud [2]
Nõukogu esimees Mart Laar 25 237,72  
Nõukogu liige Kalev Kallo  18 026,96  
Nõukogu liige Enn Listra  18 026,96  
Nõukogu liige Liina Tõnisson  18 026,96  
Nõukogu liige Urmas Varblane  18 026,96  
Nõukogu liige Jaanus Tamkivi 18 026,96  
Nõukogu liige Rein Minka 18 026,96  
Nõukogu liige Kaie Kerem 18 026,96  

Eesti Panga nõukogu liikme hüvitise suuruse on kehtestanud Riigikogu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.

[2] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.