Juhatuse sekretariaat

  • Anu Randveerkorraldab Eesti Panga Eesti-sisest ja rahvusvahelist suhtlust
  • korraldab panga juhatuse esinemisi ja kohtumisi
  • toetab panga juhatust igapäevatöös ja strateegilises plaanimises

Eesti Panga juhatuse sekretariaat abistab juhatust selle töös, sealhulgas korraldades juhatuse istungeid ja osalemist Euroopa Keskpanga nõukogu istungitel. Sekretariaadi töötajad korraldavad Eesti Panga suhtlust, valmistades ette Eesti Panga avalikke üritusi, juhtide ja kõneisikute esinemisi ning koordineerides panga seisukohtade ettevalmistamist. Juhatuse sekretariaat vahendab keskpanga sõnumeid avalikkusele, suhtleb ajakirjanikega, korraldab pressiüritusi ja koostab Eesti Panga pressiteateid. Samuti haldab sekretariaat Eesti Panga veebilehte ja vastab Eesti Pangale esitatud päringutele.

Osakonda juhib Anu Randveer ja peale tema töötab juhatuse sekretariaadis veel 12 kolleegi.