Koostöö Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni suunal

Euroopa Liidu Nõukogu on Euroopa Liidu institutsioon, kus osalevad liikmesriikide valitsuste esindajad, s.t vastavas valdkonnas pädevad ministrid igast liikmesriigist. Nõukogu on peamine otsustaja Euroopa Liidus. Keskpangad osalevad kaks korda aastas majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN) mitteametlikel kohtumistel, kus Eesti Panka esindab president.

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu kohtumisi valmistavad ette majandus- ja rahanduskomitee (Economic and Financial Committee, EFC) ja selle asendusliikmete kohtumised, mis toimuvad ligikaudu seitse korda aastas ja kus osalevad ka keskpanga esindajad. Peamiselt käsitletakse finantssektori õiguslikku reguleerimist, Euroopa Liidu ühisseisukohti IMFi ja G20 aruteludel, samuti riigirahandust ja eelarvepoliitika järelevalvet.

Lisaks osaleb Eesti Pank madalama taseme töörühmades, mis tegelevad euromüntide emiteerimise küsimustega ning IMFi puudutavate teemadega.

Euroopa Komisjoni tööks on Euroopa Liidu poliitika rakendamine, s.h koostab Komisjon Euroopa uute õigusaktide eelnõusid ja haldab Euroopa Liidu raha. Eesti Panga esindajad osalevad Euroopa Komisjoni juurde moodustatud pangandusekspertide, pangandusjärelevalve, maksebilansi ning raha-, finants- ja maksebilansistatistika komiteedes ja töörühmades. Need tegelevad kommunikatsiooni, statistika, majandusprognooside, maksesüsteemide, panganduse, pangatähtede ja müntide emiteerimise ning võltsinguid käsitlevate küsimustega.

Komisjoni makromajandusekspertidega peetakse regulaarseid kohtumisi, mille käigus Eesti ökonomistid annavad oma panuse majandusprognoosi, mida Euroopa Komisjon koostab Eesti kohta kaks korda aastas.

Riigisiseselt teeb Eesti Pank Euroopa Liidu küsimustes koostööd rahandusministeeriumi ja riigikantseleiga. Eesti Pank on samuti kaasatud Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumiste (Euroopa Ülemkogu) ettevalmistustesse majandus- ja rahanduskoostöö ja euroala toimimise teemadel.

Vaata lisaks