Koostöö Rahvusvaheliste Arvelduste Pangaga

1930. aastal asutatud Rahvusvaheliste Arvelduste Pank (Bank for International Settlements, BIS) on vanim raha- ja finantspoliitika alast koostööd edendav rahvusvaheline organisatsioon. Praegu kuulub BISi 60 keskpanka üle kogu maailma. Eesti Pank on BISi asutajaliige ning Eesti Panga president osaleb keskpankade juhtide regulaarsetel kohtumistel.

Rahvusvaheliste Arvelduste Panga kohtumistel käsitletakse rahvusvaheliselt kõige päevakajalisemaid rahapoliitilisi küsimusi, eri maailmajagude majandus-ja finantsturgude olukorda ning finantssektori juhtimist ja järelevalvet. BISi komiteed töötavad välja rahvusvahelise hea tava ja standardid nii finantssektori järelevalve kui ka maksesüsteemide vallas, samuti koordineeritakse mõningaid keskpankade statistikategevuse küsimusi. 

Vaata lisaks