Eurosüsteem ja EKPS

Alates 1. jaanuarist 2011 on Eesti Pank eurosüsteemi liige. See tähendab, et Eesti Panga president osaleb koos euroala teiste riikide keskpankade presidentidega kaks korda kuus Euroopa Keskpanga nõukogu istungil ning Eesti Panga esindajad osalevad täieõiguslike liikmetena eurosüsteemi komiteede ja allstruktuuride töös.

Euroopa Keskpanga nõukogu on eurosüsteemi peamine otsustusorgan. Nõukogu määratleb euroala rahapoliitika ning võtab vastu otsuseid eurosüsteemile antud muude ülesannete täitmiseks. Samuti osaleb Eesti Panga president, nagu kõik Euroopa Liidu keskpankade juhid, neli korda aastas Euroopa Keskpanga üldnõukogu istungil.

Igapäevaselt tehakse koostööd 19 komitees, mis kohtuvad eraldi eurosüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) koosseisus, samuti nende allstruktuurides. Komiteedes ja töörühmades valmistatakse ette otsustusorganite – Euroopa Keskpanga nõukogu ja üldnõukogu – tööd. Komiteed hõlmavad keskpanga kõiki tegevusvaldkondi. Lisaks komiteedele on suurte ühisprojektide elluviimiseks moodustatud mitmeid kõrgetasemelisi töögruppe.