Koostöö Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga

Riikide koostöö Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) tähendab eelkõige majanduspoliitiliste kogemuste jagamist ning rahvusvaheliste standardite ja hea tava väljatöötamist erinevates eluvaldkondades. OECD on ka tunnustatud majandusanalüüsi keskus ning pakub seeläbi tuge poliitikakujundajatele. Eesti liitus OECDga 9. detsembril 2010.

Eesti Panga eksperdid osalevad OECD sellistes töörühmades ja komiteedes, mis tegelevad majandus- ja finantssektori poliitika ning statistikaga. Samuti kohtuvad Eesti Panga esindajad regulaarselt OECD ekspertidega ning selgitavad oma vaateid majanduse ja finantssektori arengusuundumuste ja poliitika kohta.

Kord kahe aasta jooksul avaldab OECD Eesti majandusülevaate.

Vaata lisaks