Märksõnad: 

Eesti Panga üks ülesandeid on edendada turvalist ja hästi toimivat maksekeskkonda: makse- ja arveldussüsteeme ning makseviise. Maksekeskkonna toimimine on oluline, et:

 • tagada majanduse ja finantssüsteemi stabiilsust,
 • teostada rahapoliitikat ja
 • korraldada tõrgeteta raharinglust.

Eesti Pank edendab maksekeskkonda kolmel viisil:

 1. Maksesüsteemide tõhusale toimimisele kaasaaitamine
  Eesti Pangal on õigus asutada ja hallata maksesüsteeme. Eesti Pank on TARGET2-Eesti omanik ja teenusepakkuja ning osaleb väärtpaberite arveldusplatvormi TARGET2-Securities arendamisel.
   
 2. Maksesüsteemide järelevaatamine
  Eesti Panga järelevaatamise all on TARGET2-Eesti, väärtpaberite arveldussüsteem ja kaardimaksesüsteem. Järelevaatajana hindame süsteemide vastavust rahvusvahelistele nõuetele ja teeme soovitusi, et aidata kaasa süsteemide turvalisele ja tõhusale toimimisele.
   
 3. Maksekeskkonna arendamisel osalemine
  Eesti Pank aitab kaasa maksekeskkonna toimimisele ja arengule, osaledes poliitika ja õigusraamistiku kujundamisel ja rakendamisel. Maksekeskkonna jätkusuutlikku arengut toetab Eesti Maksekeskkonna Foorum.

Eesti Panga põhimõtted maksesüsteemide käitamisel ja järelevaatamisel ning maksekeskkonna edendamisel kirjeldavad, mida Eesti Pank nende ülesannete täitmiseks teeb, milliseid põhimõtteid järgib ja millistes, riigisisestes ning piiriülestes koostöögruppides osaleb.   

Maksed