Makse- ja arveldussüsteemide osakond

Makse- ja arveldussüsteemide osakonna ülesanded on makse- ja arveldussüsteemide haldamine ning maksekeskkonna arendamine ja järelevaatamine. Eesmärk on edendada Eestis tõhusat, turvalist ja uuendusmeelsust toetavat maksekeskkonda. Makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja on Rainer Olt. Osakonna vastutusalas on neli peamist tegevusvaldkonda.

Arvelduste allosakond pakub koos teiste eurosüsteemi keskpankadega turuosalistele TARGETi teenuseid, mis hõlmavad muu hulgas:

  • CLMi (Central Liquidity Management – likviidsuse juhtimine ja tehingud keskpangaga);
  •  RTGSi (Real Time Gross Settlement System – reaalajaline maksete arveldussüsteem);
  •  T2Si (T2-Securities – väärtpaberite arveldus); ja
  •  TIPSi (TARGET Instant Payment Service – välkmaksete arveldusteenus).

Samuti osaleb allosakond uute TARGETi teenuste väljatöötamises. Loomisel on eurosüsteemi tagatiste haldussüsteem ECMS (Eurosystem Collateral Management System), mis valmib 2023. aasta novembris. Lisaks osutab allosakond arveldusteenust Eesti Panga lepingulistele klientidele ning täidab rahapoliitiliste tehingute, Eesti Panga enda investeeringute ja tagatiste haldamise tugifunktsiooni. Arvelduste allosakonda juhib Viire Oll.

Maksekeskkonna arendamise allosakond koostab maksekeskkonna analüüse ja aitab kaasa turu arengu edendamisele. Allosakond osaleb makse- ja arveldussüsteemide poliitika ja õigusraamistiku kujundamises ning rakendamises Eestis ja ka Euroopa Liidu tasandil. Allosakonna juhataja on Teet Puusepp.

Makse- ja arveldussüsteemide osakond vastutab ka finantssektori oluliste infrastruktuuride järelevaatamise ja maksekeskkonna toimepidevuse hindamise eest. Järelevaatamise raames analüüsitakse makse- ja arveldussüsteemide ülesehitust ja toimimist, tuvastatakse süsteemides olevad riskid, tehakse soovitusi riskide maandamiseks ning jälgitakse nende soovituste täitmist. Maksekeskkonna toimepidevuse hindamise käigus analüüsitakse maksekeskkonna riske, elutähtsate makseteenuste, sh kaardimakseteenuse toimepidevuse tagamiseks võetud meetmeid ja tehakse ettepanekuid maksete edastamise ja vastuvõtmise tõhusamaks korraldamiseks. Eesti Pank teeb järelevaatamisel koostööd finantsinspektsiooniga. Järelevaatamise valdkonda juhib Kaire Torsus.

Lisaks on makse- ja arveldussüsteemide osakonna ülesandeks Eesti Panga hallatavate arveldussüsteemide arendamine, riskijuhtimine ja kvaliteedi tagamine. Arvelduste arendusküsimusi lahendatakse koostöös turuosaliste, teiste Euroopa keskpankade ja arvelduskodadega.