Maksed

Eesti Panga üks ülesanne on edendada turvalist ja hästi toimivat maksekeskkonda ehk makse- ja arveldussüsteeme ning makseviise. Maksekeskkonna toimimine on oluline selleks, et:

 • tagada majanduse ja finantssüsteemi stabiilsus,
 • teha rahapoliitikat ja
 • korraldada tõrgeteta raharinglust.

Eesti Pank edendab maksekeskkonda kolmel viisil:

 1. Maksesüsteemide tõhusale toimimisele kaasaaitamine
  Eesti Pangal on õigus asutada ja hallata maksesüsteeme. Eesti Pank on TARGET2-Eesti omanik ning  koos teiste eurosüsteemi keskpankadega väärtpaberite arveldusplatvormi TARGET2-Securities kaasomanik ja teenusepakkuja. Nõnda pakub keskpank teistele pankadele operatsioonilisi võimalusi osaleda eurosüsteemi rahapoliitilistes tehingutes.
 2. Maksesüsteemide järelevaatamine
  Eesti Panga järelevaatamisel on olulised makse- ja arveldussüsteemid: TARGET2-Eesti, väärtpaberite arveldussüsteem ja kaardimaksesüsteem. Järelevaatajana hindame süsteemide riske ja teeme soovitusi, et aidata kaasa süsteemide turvalisele ja tõhusale toimimisele.
 3. Maksekeskkonna arendamisel osalemine
  Eesti Pank aitab kaasa maksekeskkonna toimimisele ja arengule, osaledes poliitika ja õigusraamistiku kujundamisel ja rakendamisel. Maksekeskkonna jätkusuutlikku arengut toetab Eesti Maksekeskkonna Foorum.

Eesti Panga põhimõtted maksekeskkonna edendamisel kirjeldavad, mida Eesti Pank nende ülesannete täitmiseks teeb, milliseid põhimõtteid järgib ning millistes riigisisestes ja piiriülestes koostöörühmades osaleb.   

Vaata lisaks