Lisameetmed

Et toetada majanduskasvu euroalal, on kooskõlas hinnastabiilsuse eesmärgiga lisaks tavapärastele avaturuoperatsioonidele teostatud alates 2009. aastast ka varade ostukavasid.

1. Käimasolevad ostukavad

Euroala keskpankade laiendatud varaostukava (expanded asset purchase programme, APP) eesmärk on aidata kaasa Euroopa Keskpanga ülesandele hoida inflatsioon euroalal keskpika perioodi jooksul alla 2%, kuid selle lähedal.

Laiendatud varaostukava koosneb neljast ostukavast.

  • Kolmas kaetud võlakirjade ostukava (covered bond purchase programme 3, CBPP3)

Eurosüsteem alustas CBPP3 raames ostusid 20. oktoobril 2014. aastal. Antud meede aitab tõhustada rahapoliitika ülekandemehhanismi, toetab rahastamistingimusi euroalal, lihtsustab laenude andmist reaalmajandusele ning loob teistele turgudele positiivseid kõrvalmõjusid.

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj-jol_2014_335_r_0010-et-txt.pdf

  • Varaga tagatud väärtpaberite ostukava (asset-backed securities purchase programme, ABSPP)

Eurosüsteem alustas ABSPP raames ostusid 21. novembril 2014. aastal. Meede aitab pankadel mitmekesistada rahastamisallikaid ning soodustab uute väärtpaberite väljastamist. Varaga tagatud väärtpaberid aitavad pankadel täita nende peamist ülesannet ehk reaalmajandusele laenude andmist. Näiteks laenude väärtpaberistamine ning nende müümine võib anda pankadele vajalikud vahendid, et pakkuda ettevõtetele ja majapidamistele uusi laene. See hõlbustab rahastamist, leevendab laenutingimusi ning toetab rahapoliitika ülekandumist euroala majandusse.

Lisainfo: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_001_r_0002_et_txt.pdf*
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/abspp-faq.en.html

Muudatused: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32015d0031_et_txt.pdf

  • Avaliku sektori väärtpaberite ostukava (public sector purchase programme, PSPP)

Eurosüsteem alustas PSPP raames ostusid 9. märtsil 2015. aastal. Meetmega kaetud väärtpaberid hõlmavad nominaalseid ja inflatsiooniga seotud keskvalitsuse võlakirju ning võlakirju, mis on emiteeritud euroalal asuvate tunnustatud asutuste, piirkondlike omavalitsuste, kohalike omavalitsuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja mitmepoolsete arengupankade poolt. Euroala liikmesriikide võlakirju ostetakse valitsuse rahastamise keelu tõttu ainult järelturult.

Lisainfo: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_121_r_0007_et_txt.pdf
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/pspp-qa.en.html

  • Ettevõtlussektori ostukava (corporate sector purchase programme, CSPP)

Eurosüsteem alustas CSPP raames ostusid 8. juunil 2016. aastal. Selle eesmärk on veelgi tugevdada eurosüsteemi varaostude positiivset mõju reaalmajanduse rahastamistingimustele, kohandada rahapoliitikat koosmõjus muude kehtivate mittestandardsete rahapoliitiliste meetmetega ning aidata kaasa inflatsioonimäära tõusmisele alla 2%, kuid selle lähedal olevale tasemele keskpikas perspektiivis.

Lisainfo: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32016d0016_et_txt.pdf
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/cspp-qa.en.html

Laiendatud varaostukava igakuiste varaostude maht on 80 miljardit eurot. Oste plaanitakse teha kuni 2017. aasta märtsini või vajadusel kauem ehk niikaua, kuni nähakse püsivat korrektsiooni inflatsioonis, mis on kooskõlas eurosüsteemi inflatsioonieesmärgiga.

Lisainfo: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html

Eesti Panga poolt avaliku sektori väärtpaberite ostukava raames omandatud väärtpaberite väljalaenamine

Alates 2. aprillist 2015 on turuosalistel võimalik laenata Eesti Pangalt avaliku sektori väärtpaberite ostukava raames ostetud väärtpabereid. Olemasolevaid ostukava raames ostetud väärtpabereid on võimalik laenata, kui need on saadaval, see tähendab ei ole juba välja laenatud. Laenata saavad turuosalised, kes on sõlminud Eesti Pangaga vastava lepingu (GMRA leping). Laenamiseks saadaval olevate väärtpaberite nimekirja uuendatakse regulaarselt igal nädalal.

Kui soovite lisateavet, võtke palun ühendust Eesti Pangaga aadressil pspp@eestipank.ee või telefoninumbril +372 668 0674.

2. Sihtotstarbelised pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid

Sihtotstarbelised pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO) on eurosüsteemi operatsioonid, mis pakuvad eurosüsteemi krediidiasutustele pikaajalist rahastamist soodsatel tingimustel. Nende pikaajaliste suunatud laenude puhul on Euroopa Keskpanga nõukogu seadnud eesmärgiks mitmekesistada pankade rahastamisvõimalusi, stimuleerida pankade laenupakkumist reaalmajandusele ja leevendada erasektori laenutingimusi. TLTRO eesmärk ei ole soodustada eluasemelaenude andmist kodumajapidamistele.

Esimene seeria TLTROsid kuulutati välja 5. juunil 2014. aastal ning teine seeria 10. märtsil 2016. aastal.

Lisainfo TLTRO kohta: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_258_r_0006_et_txt.pdf

Sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teine seeria (TLTRO-II)

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas 10. märtsil 2016. aastal alustada meetme uut seeriat (TLTRO-II) eesmärgiga veelgi pehmendada erasektori krediiditingimusi, stimuleerida krediidiloomet ja hõlbustada hinnastabiilsuse eesmärgi täitmist.

Lisainfo TLTRO-II: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32016d0010_et_txt.pdf

TLTRO-II kalender: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/pdf/TLTRO2-calendar-2016.en.pdf

3. Lõppenud ostukavad

  • väärtpaberiturgude ostukava (securities markets programme, SMP): algus 10. mai 2010, lõpp 10. juuni 2014;
  • kaetud võlakirjade ostukava (covered bond purchase programme, CBPP): algus 2. juuli 2009, lõpp 30. juuni 2010;
  • kaetud võlakirjade ostukava 2 (covered bond purchase programme 2, CBPP2): algus november 2011, lõpp 31. oktoober 2012.

Lisainfo: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html